Debatt

Replik: Normalisera inte cannabis

Det finns stora behov av att utveckla och förändra den svenska narkotikapolitiken. Men att legalisera cannabis är inte lösningen, skriver Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center.

Med en legalisering kommer det dagliga bruket bland unga öka, menar debattören.
Med en legalisering kommer det dagliga bruket bland unga öka, menar debattören.Foto: Helena Landstedt/TT
Peter Moilanen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en debattartikel den 11 januari menar Ted Goldberg att Sverige bör legalisera produktion och försäljning av narkotika. Vi har hört argumenten förut – Goldberg har argumenterat för den här inriktningen i decennier. Det finns områden där svensk narkotikapolitik måste utvecklas och bli bättre, men allt tyder på att en legalisering skulle göra problemen större, inte mindre.

Läs också

Nordamerika – ett varnande exempel

Vid det här laget vet vi ganska mycket om hur utvecklingen ser ut i Kanada och i de delstater i USA som har legaliserat cannabis. Ur forskningssynpunkt är reformerna fortfarande relativt färska, Colorado har nu haft legal cannabis i sju år, Kanada sedan 2018, men på senare tid har ändå ett antal relevanta studier publicerats. Med hjälp av dessa och annan information som finns publicerad kan vi dra en del hyfsat säkra slutsatser:

  • En legalisering innebär en normalisering av cannabis, som i sin tur leder till ökat bruk. I USA har andelen unga vuxna (19–30 år) som använder cannabis dagligen ökat från sex procent till elva procent de senaste åren.
  • Ökad användning innebär att fler människor hamnar i beroende och andra problem. Tidigare forskning har visat att omkring en av tio som använder cannabis blir beroende. Nyligen har flera amerikanska studier publicerats som slår fast att det snarare handlar om mellan 20 och 30 procent av regelbundna cannabisanvändare som uppfyller diagnoskriterierna för ”cannabis use disorder” (substanssyndrom på svenska, den diagnos där beroende numera ingår). Ted Goldbergs ihopknåpade statistik från 1980-talet som visar att bara fyra procent får problem håller med andra ord inte för en närmare granskning.
  • En legalisering av cannabis gör inte att kriminella gäng försvinner. En del av cannabismarknaden kommer förstås att bli legal och beskattningsbar, men erfarenheter från såväl Kanada som USA visar att en avsevärd del av marknaden fortsätter att vara illegal. Tidningen LA Times publicerade nyligen en omfattande artikelserie om hur illegal narkotikaproduktion och försäljning nu kan gömma sig bland legala verksamheter i Kalifornien, och hur gängrelaterat våld snarare ökat efter legaliseringen. För att komma åt roten till den problematik som ligger bakom gängkriminaliteten krävs andra lösningar.
  • Legalisering innebär också kommersialisering. I spåren av cannabislegaliseringen i Nordamerika har en stor och inflytelserik industri vuxit fram. Denna industri finansierar folkomröstningskampanjer i de delstater som inte legaliserat, och de trycker på för lägre skatter och färre regleringar på de platser som har gjort det. Med hjälp av oklarheter i regelverken kring exempelvis CBD och så kallad ”medicinsk cannabis” försöker samma industri nu etablera sig i Europa. Normalisering av cannabis är ett av stegen på vägen.

Hellre en restriktiv narkotikapolitik

Med detta sagt så finns det självklart stora behov av att utveckla och förändra den svenska narkotikapolitiken. Narkotikapolitiskt Center publicerade nyligen rapporten ”8 punkter för en bättre narkotikapolitik” som innehåller konkreta förslag. Vi föreslår bland annat smartare påföljder vid ringa narkotikabrott, där bland annat för de som har en beroendesjukdom hänvisas till vård i stället för böter, och en satsning på förebyggande arbete och tidig upptäckt som faktiskt fungerar.

Ted Goldbergs ihopknåpade statistik från 1980-talet som visar att bara fyra procent får problem håller med andra ord inte för en närmare granskning.

Det här är verkliga förbättringar som kan bidra till en human, restriktiv narkotikapolitik där vi tar hand om de människor som fastnar i beroendesjukdom, samtidigt som vi håller användningen av narkotika nere för att så långt som möjligt förebygga att fler människor råkar illa ut.

Läs tidigare inlägg i debatten

Professor: Reglera försäljningen av cannabis

Det kan vara rimligt att pröva den enda åtgärden som fråntar den organiserade brottsligheten vinsterna av droghandeln: en juridisk reglering av produktion och försäljning av narkotika. Det skriver Ted Goldberg, professor i sociologi.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00