Altinget Omsorgs mest lästa debattartiklar 2023

Boendestöd, LSS-reform och kriminalisering av narkotikabruk. Det är några av årets mest lästa debatter på Altinget Omsorg år 2023. 

Johan Pehrson (L) har skrivit en av årets mest lästa debattartiklar på Altinget Omsorg
Johan Pehrson (L) har skrivit en av årets mest lästa debattartiklar på Altinget OmsorgFoto: TT
Anton Säll

Rätten till kognitions- och kommunikationshjälpmedel måste säkerställas

”Rätten till kognitions- och kommunikationshjälpmedel behöver säkerställas. Socialstyrelsens nationella hjälpmedelsstatistik visar redan att tillgången är ojämlik över landet”, skriver Logopedförbundet och Sveriges Arbetsterapeuter tillsammans med en rad patientorganisationer.

”Vi kräver att regeringen skyndsamt ger lämpliga myndigheter såsom Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av införandet av MDR gällande hjälpmedelsområdet och ta fram riktlinjer som säkerställer att personer i behov av kommunikations- och kognitionshjälpmedel även fortsatt ska kunna få dessa tillgodosedda genom förskrivning.”

Skärp boendestödet till personer med autism

”Boendestöd är för många personer med autism helt avgörande för att få vardagen att fungera, men de kvalitetsbrister våra medlemmar vittnar om måste åtgärdas. Autism Sverige uppmanar därför landets kommuner att säkerställa att boendestödjare som stödjer personer med autism ges grundläggande kompetens om autism och att bemanningen vid boendestöd för personer med autism alltid präglas av kontinuitet och förutsägbarhet”. Det skriver Camilla Rosenberg och Gunilla Sundblad, Autism Sverige.

Liberalerna: Det är dags för en LSS-reform

”Rättspraxis och beslut har lett till att bedömningen av antalet timmar assistans som beviljas inte längre utgår från en helhetsbedömning av individens behov. I stället utgår man från olika delmoment med syftet att minska antalet beviljade minuter och ibland sekunder”, skriver Liberalernas partiledare Johan Pehrson och funktionsrättspolitiska talesperson Malin Danielsson (L).

Utred effekterna av kriminalisering av narkotikabruket

”Det är på tiden att man gör en uppföljning som en del av den statliga utredningen för en svensk narkotikapolitik anpassad för dagens och morgondagens utmaningar.” Det skriver Conny Allaskog, ordförande i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), Erik Petschler, dialogpolis i Stockholm och Robban Widell, Brukaranhörigas Riksorganisation (BARO).

Vi vet för lite om varför barn som omhändertas far illa

Vi vet att barn behöver stadigvarande och nära relationer för att utvecklas väl och att skolgången påverkar hur det går för barnen längre fram i livet. Avsaknaden av dessa erkänt viktiga skyddsfaktorer kan få negativa och ibland förödande konsekvenser i barnens fortsatta liv, såväl fysiska som psykiska.

Det är tydligt att ett arbete måste göras för att förbättra placerade barns situation. Och det brådskar. Vi hävdar att vi i högre grad också behöver arbeta för att förbättra uppväxtvillkoren för barn generellt så att färre barn överhuvudtaget ska behöva placeras. Några snabba och enkla lösningar finns inte – men vi är övertygade om att vi kan göra bättre än i dag. Vi vet för lite om vad som fungerar.

Det skriver fyra företrädare för Humana.

Nämnda personer

Kerstin Wiström

Ordförande Svenska logopedförbundet

Ida Kåhlin

Förbundsordförande Sveriges arbetsterapeuter, universitetslektor i arbetsterapi Linköpings universitet
fil. dr. arbetsterapi (Linköpings uni. 2015)

Anki Sandberg

Förbundsordförande Riksförbundet attention

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00