Regeringen har hittat Säpo-utredare

Mikael Forsgren, till vardags lagman vid Umeå tingsrätt, ska leda utredningen om hur Säkerhetspolisen i framtiden kan få ökat svängrum att hantera stora datamängder.

Johanna Alskog

Juridiken sätter i dag krokben för Säkerhetspolisen att hantera stora datamängder. Regeringen beslutade därför tidigare i maj om att tillsätta en utredning som ska se över hur omotiverade hinder för myndighetens informationshantering kan röjas bort.

Nu finns även en utredare och en sekreterare på plats. Det blir lagmannen Mikael Forsgren som ska leda utredningen, sekreterare är Jon Karlsson.

Utredningen ska lämna över sina förslag till justitiedepartementet senast i november år 2024.

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00