Säpo ska få friare spelrum att hantera stora datamängder

Säkerhetspolisen har svårt att hantera stora datamängder. En utredning ska nu se över hur Säpos svängrum kan öka. ”Det är viktigt att lag­stift­ningen inte ställer upp omotive­rade hinder för Säker­hets­polisens arbete med nationell säkerhet”, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Säpo har fått gehör hos regeringen om de problem myndigheten upplever med att på ett effektivt sätt hantera stora datamängder.
Säpo har fått gehör hos regeringen om de problem myndigheten upplever med att på ett effektivt sätt hantera stora datamängder.Foto: Pontus Lundahl/TT
Johanna Alskog

Säkerhetspolisen är hindrad av de bestämmelser som rör behandling av personuppgifter för att de på ett effektivt sätt ska kunna behandla och bearbeta stora mängder information med tekniska hjälpmedel. Myndigheten lyfte frågan till justitiedepartementet i en hemställan förra året och regeringen har nu valt att gå vidare genom att tillsätta en utredning.

Utredningen ska göra en översyn av Säpos rättsliga möjligheter att behandla personuppgifter, med fokus på att samla in, bearbeta och analysera information med hjälp av tekniska hjälpmedel. Utredaren ska därefter göra en analys av i vilken utsträckning regelverket sätter käppar i hjulet för Säpos verksamhet samt lägga fram förslag på lagändringar som underlättar för myndigheten.

– Det är viktigt att lag­stift­ningen inte ställer upp omotive­rade hinder för Säker­hets­polisens arbete med nationell säkerhet. Inte minst det försäm­rade säker­hets­läget i Europa har gjort att Säker­hets­polisens förmåga måste priori­teras. Den fråga som Säker­hets­polisen lyfter är central och regeringen tillsätter därför nu en utredning, säger justitie­minister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande.

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00