Transportforskare blir kärnkraftssekreterare

Transportforskaren Johan Nyström blir sekreterare i utredningen om finansiering och riskdelning vid investeringar i nya kärnkraftsreaktorer.

0:000:00