Rättschef från Naturvårdsverket blir uranutredare

Anna Zilla, chef för Naturvårdsverkets rättsenhet, har fått i uppdrag av regeringen att se över förbudet mot utvinning av uran.

Johanna Alskog

Regeringen har tillsatt en så kallad snabbutredning med uppdrag att riva upp det fem år gamla förbudet mot utvinning av uran. Utredare är Anna Zilla, chef för Naturvårdsverkets rättsenhet, enligt klimat- och näringslivsdepartementet.

Utredningen är inte en självständig utredning, utan genomförs inom klimat- och näringslivsdepartementet. Den ska vara klar den 15 maj, men blir offentlig först när regeringen väljer det, till skillnad från en särskild utredning.

 

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00