Om  
Lotta Medelius-Bredhe

Ny styrelsemedlem i Svenska kraftnät

Ulf Moberg tar plats i Svenska kraftnäts styrelse, efter beslut av regeringen. 

0:000:00