Om  
Johan Nissinen

Naturskyddsföreningen utser EU-parlamentets bromsklossar

SD-ledamoten Johan Nissinen är den största bromsklossen bland de svenska ledamöterna i EU-parlamentet, enligt Naturskyddsföreningen. De tre MP-ledamöterna utses till draglok.

0:000:00