Om  
Anders Persson

Gd välkomnar besked om slopat nedläggningshot

Utredningen som sett över de olika energimyndigheternas roll föreslår att Elsäkerhetsverkets roll ska förtydligas i instruktionen, men anser inte att myndigheten ska läggas ner och införlivas i en annan myndighets uppdrag.

Jacob Hederos

Som en del i den större utredningen som ser över myndigheterna på energiområdets uppdrag ingick att ”se över alternativa sätt att organisera Elsäkerhetsverket”.

Läs också

Men efter att utredningens delrapport presenterats, står det klart att Elsäkerhetsverket bör fortsatt vara en självständig myndighet. Det välkomnas av Elsäkerhetsverkets generaldirektör Anders Persson. 

– Riskerna som utredningen ser med en sådan sammanslagning har övervägt i jämförelse med de synergier som kan komma av att samordna verksamheter, säger Persson i ett pressmeddelande

Utredaren Kristina Padrón har bland annat sett över om Elsäkerhetsverket skulle införlivas i någon av myndigheterna Konsumentverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket eller Energimyndigheten.

Men utredaren bedömer att staten inte kan organisera verksamheten på ett annat sätt och få motsvarande effektivitet, skriver Elsäkerhetsverket vidare. Däremot föreslås det bland annat att instruktionen i portalparagrafen för myndigheten ska förtydligas, genom att en bestämmelse om att myndigheten inom sitt verksamhetsområde ska bidra i utvecklingen av ett effektivt och robust elsystem ska in.

Förslaget välkomnas av Anders Persson.

– Det känns bra att utredningen kommit fram till att vi är en viktig myndighet och att vi har en väl fungerande och effektiv verksamhet. Vi ser fram emot det förtydligande som utredarna föreslår ska göras i vår instruktion. Det kommer att göra vår roll i energiomställningen tydligare, säger Anders Persson.

Nämnda personer

Anders Persson

Generaldirektör Elsäkerhetsverket
Europastudier (University of Sunderland, 1997)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00