Volvo: Utsläppskrav kräver ökad elbilsacceptans

CO2. Utsläppskraven för den europeiska nybilsflottan bedöms inledningsvis vara tillräckligt låga för att inte tvinga fram ytterligare åtgärder från biltillverkaren Volvo. Men bolaget anser att det behövs ökad acceptans för elbilar utsläppsmålet för år 2030 ska kunna nås.

Efter att lagstiftarna enades i slutet av december om det styrmedel som ska vara flaggskeppet i arbetet med att dra ner transportutsläppen i unionen börjar röken skingras kring effekterna av överenskommelsen.

Biltillverkarna, som nu måste dra ner CO2-medelutsläppen från 95 gram per kilometer till strax under 60 fram till 2030, anser sammantaget kraven som helt orealistiska. Men samtidigt dras slutsatsen att målsättningarna också är otillräckliga ur ett klimatperspektiv.

Men 95-gramsgränsen utgår också från år 2021 och redan fram till dess krävs arbete, då medeltalet i dag ligger på 118,5 gram, enligt kommissionens beräkningar.
Men alla tillverkare ligger inte lika risigt till. Enligt tidigare bedömningar placerade sig exempelvis Volvo sig som en av tillverkarna i EU som låg bäst till i förhållande till startnivåerna.
– Volvo Cars ståndpunkt är att det nya kravet är väldigt ambitiöst och det kommer att kräva högre acceptans för elbilar än vad som är fallet idag, säger talespersonen Stefan Elfström till Altinget och fortsätter:
– Samtidigt tror Volvo Cars på mer elektrifiering snarare än lägre krav. Vi har också en tydlig strategi som innebär att från nästa år kommer alla våra nya modeller vara elektrifierade.

"Gjort under galgen"

Utifrån företagsekonomen Mikael Wickelgrens bedömning så kommer bolagets elektrifieringsstrategi göra det till en enkel grundnivå att klara av.
– I och med att de mildhybriserar varje nytt fordon så kapas de värsta utsläppen som uppkommer vid start och tomgång, vilket kommer att sänka de genomsnittliga utsläppssiffrorna tillräckligt för att klara av gränsvärdet, säger fordonsforskaren vid högskolan i Skövde och fortsätter:
– Men det här gjorde de ju under galgen för att klara av kraven. För att införa två drivsystem är inget en tekniker förespråkar, det blir bara dyrare och ställer till en massa utmaningar.

Huruvida utsläppsskraven till år 2030 sätter ytterligare press på Volvo som tillverkare att förändra strategin i sin produktion av fordon med lägre medelutsläppstal är inget som bolaget vill kommentera.
– Tyvärr kommer ingen på Volvo Cars att kunna kommentera några kalkyler eller sannolikhet kring uppfyllnad av kravet och andra aspekter, svarar talespersonen Stefan Elfström på Altingets fråga.

Miljöorganisationssamarbetet Transport & Environment (T&E:s) chef William Todts pekar i en kommentar till överenskommelsen på att flera av tillverkarna själva har bedömt att de kommer att sälja mellan 15 och 25 procents elbilar år 2025, vilket gör utsläppskraven i alla fall tills dess lätta att nå.

Det är också en liknande slutsats som Trafikverkets expert Håkan Johansson drar utifrån tillverkarnas mål.
– Håller de vad de lovat så är det inga problem med att nå målsättningarna, säger han till Altinget.

En bit i klimatpusslet på plats

T&E beräknar att det nya regelverket levererar omkring 38 procent av utsläppsminskningsbehovet inom transportsektorn. Men det beror på förutsättningen att alla sektorer i EU ska dra ner lika mycket på utsläppen till år 2030.
– Det är inget som egentligen kommissionen beräknade att transportsektorn skulle behöva göra när de la fram sitt förslag, säger Greg Archer vid T&E till Altinget och fortsätter:
– De hade inledningsvis bedömt att andra sektorer utanför utsläppshandeln skulle stå för en större del av utsläppsminskningen. Nu är dock läget annorlunda, och det kommer troligen att ske skärpningar av regelverket när det ses över framöver.

Utifrån den svenska horisonten hade det behövts utsläppsminskningar på minst 50 procent i den nya fordonsflottan till år 2030 för att kraven skulle ligga i linje med de egna nationella målsättningarna till samma år.
– Överenskommelsen på EU-nivå leder till att fler åtgärder kommer att behövas i Sverige för att nå de egna målen, säger Håkan Johansson.

Läs mer: Svenska myndigheter: Utsläppsmålen borde vara mer ambitiösa

Forrige artikel Näringslivet kämpar för klimatstöden Näringslivet kämpar för klimatstöden Næste artikel Låga förväntningar när rumänerna tar över EU Låga förväntningar när rumänerna tar över EU