Debatt

Vart vill politiken i klimatomställningen?

Centerpartiets förslag om att fördubbla kapaciteten låter mycket bra, men vilka konkreta insatser vill man se? Det frågar Ingela Lindqvist, jurist vid Energiföretagen, i en replik.

”Vi hoppas fler partier kan enas i nätfrågorna trots kommande valrörelse.”
”Vi hoppas fler partier kan enas i nätfrågorna trots kommande valrörelse.”Foto: Henrik Holmberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är dags att lägga dagspolitiken åt sidan och ta sig an de stora utmaningarna. En angelägen fråga som Rickard Nordin och Lars Thomsson från Centerpartiet nyligen lyfte på Altinget. Korta tillståndsprocesserna, det vill väl alla? Så varför händer inget?

Läs också

Elnätet står inför en gigantisk utmaning. Vi har Europas äldsta stamnät och cirka 500 mil nät behöver byggas för att möta utmaningarna, en satsning vi inte sett sedan den stora utbyggnaden på 60- och 70 talen. Med dagens omställningstakt når vi inte de uppsatta klimatmålen till 2045. Centerpartiets förslag om att fördubbla kapaciteten låter mycket bra, men vilka konkreta insatser vill man se?

Måste hålla samma linje lokalt

Vi välkomnar skribenternas betonande av Svenska kraftnäts ansvar för att framsynt planera och bygga för omställning. Detta saknas i dag, och ansvarsfrågan för olika aktörers roll i det framtida energisystemet är oklar.

Partier kan inte förorda ett förnybart energisystem nationellt, för att sedan motarbeta satsningar på vindkraft och nät lokalt.

Skribenterna menar att svåra avvägningar måste göras mellan olika intressen. Dessa kommer även att drabba de politiska partierna och här kommer snabba och kostsamma avvägningar behöva göras. Partier kan inte förorda ett förnybart energisystem nationellt, för att sedan motarbeta satsningar på vindkraft och nät lokalt. Att väga klimatnytta mot lokal miljöpåverkan vore ett välkommet steg framåt.

Ett annat viktigt steg vore att gå vidare med förslaget om reformerat kommunalt veto för prövning av vindkraft som lämnats till regeringen.

Kortar inte ledtiderna

Ersättning till markägare är en sådan fråga där man riskerar att skapa fördröjning och merkostnad snarare än att förenkla. I dag betalar kraftbolagen ersättning enligt Expropriationslagen och i regel en premie därtill. Vill man se över denna ersättning är det Expropriationslagen man behöver se över. Att bryta ut denna fråga särskilt, skulle annars skapa osäkerhet och riskera att bromsa utbyggnaden.

En annan är Centerpartiets önskan att sträva mot markförlagda kraftledningar, även om det i de flesta fall på en högre spänningsnivå är ett avsevärt mer leveranssäkert och samhällsekonomiskt alternativ att bygga luftledning. Att lägga tid och resurser på att utreda markalternativ i dessa fall är då inget som kortar ledtiderna, tvärtom.

Behöver enas trots valrörelse

Vi välkomnar Centerpartiets ambition att dubbla kapaciteten och deras uppmaning att fler partier ska se bortom den dagsaktuella debatten och se till vad som faktiskt behövs. Vi hoppas fler partier kan enas i nätfrågorna trots kommande valrörelse. Kvar finns en del frågetecken vilka reformer man faktiskt vill se. Vi träffas gärna och diskuterar lösningarna vidare.

Läs tidigare inlägg i debatten

C: Låt inte politiken bli en bromskloss för den gröna omställningen

Det är dags att lägga dagspolitiken åt sidan och ta sig an de stora utmaningarna. Näringslivet behöver långsiktiga spelregler och takten i den gröna omställningen behöver öka, skriver Centerpartiets Rickard Nordin och Lars Thomsson.

Nämnda personer

Lars Thomsson

Samordnare Energiön Gotland
Lantmästare

Rickard Nordin

Riksdagsledamot (C), klimat- och energipolitisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
pol. kand. i statsvetenskap (Göteborgs uni. 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00