Varför vägrar Skogsstyrelsen använda e-post?

KOMMENTAR. Skogsstyrelsen har tagit en öppenhetsstrid mot skogsägarna om att avverkningsanmälningar ska ligga tillgängliga digitalt för allmänheten. Ironiskt nog har samma myndighet en policy om att den som begär ut en allmän handling endast kan få den i pappersform.

"Alla tjänar på öppenhet kring vad som händer i skogen." Det skrev Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i Altinget sommaren år 2016, om myndighetens beslut att fortsätta publicera skogsägarnas avverkningsanmälningar digitalt.

Bland skogsägare har Skogsstyrelsens ivriga arbete med att göra avverkningsanmälningarna tillgängliga digitalt väckt irritation. Sista ordet är ännu inte sagt, då Södra nyligen överklagade förvaltningsrättens dom (som gav Skogsstyrelsen stöd för publiceringarna) till kammarrätten, med hänvisning till att webbpubliceringen är en onödig exponering av skogsägarens näringsverksamhet.

Tyvärr har inte vurmen för digitalisering och öppenhet spridit sig riktigt jämnt över myndigheten. Skogsstyrelsen må visserligen ha dragit sin värja för allas rätt att enkelt se var i skogarna det är avverkningar på gång, men den som försöker få ut en allmän handling i digital form från samma myndighet kommer att hugga i sten.

Login