Debatt

Vad gör Ebba Busch för vindkraftverken till havs?

I nuläget ligger det åtta ansökningar om havsbaserade vindkraftsparker på regeringens bord. Har ministern för avsikt att godkänna de tre ansökningar om havsbaserad vindkraft som redan i dag har fått länsstyrelsens godkännande? Det frågar sig Marielle Lahti, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson (MP).

Den passivitet som har präglat energi- och näringsministerns första halvår vid makten är enormt oroväckande, skriver Marielle Lahti (MP)
Den passivitet som har präglat energi- och näringsministerns första halvår vid makten är enormt oroväckande, skriver Marielle Lahti (MP)Foto: Riksdagen/TT/Montage
Marielle Lahti
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Energimyndighetens senaste prognoser visar att behovet av el i Sverige kommer att fördubblas till 2035, samtidigt som stora delar av dagens kraftproduktion når sin tekniska livslängd och därmed kommer att behöva ersättas. Sverige behöver alltså producera mycket mer el det närmaste decenniet.

Oavsett vad man tycker om kärnkraften är det ett faktum att Sveriges elbehov nästkommande decennium inte kommer att kunna tillgodoses med hjälp av ny kärnkraft.

 

Det enda kraftslag som har både den tekniska och ekonomiska potentialen att möta denna utmaning är vindkraften. Oavsett vad man tycker om kärnkraften är det ett faktum att Sveriges elbehov nästkommande decennium inte kommer att kunna tillgodoses med hjälp av ny kärnkraft.

Vindkraften växer

Vindkraften är det kraftslag som har vuxit allra snabbast det senaste decenniet. Prognoser från svensk vindenergi visar att svensk vindkraft redan 2025 kommer att producera mer än 50 TWh årligen – det är mer än vad kärnkraften producerar i dag. 

Denna positiva utveckling riskerar dock att stoppas. Efter 2025 sjunker nämligen tillväxttakten rejält. Om inte regeringen agerar för att, återigen, förbättra förutsättningarna för vindkraften kommer Sverige inte att kunna möta vårt ökade behov av el. I förlängningen innebär detta att svenska företag och stora gröna industrisatsningar kommer att flytta någon annanstans, där politiken väljer att satsa på näringslivets gröna omställning. 

Den passivitet som har präglat energi- och näringsministerns första halvår vid makten är därför enormt oroväckande. I nuläget ligger det åtta ansökningar om havsbaserade vindkraftsparker på regeringens bord. Tre av dessa har fått länsstyrelsens godkännande sedan regeringens tillträde i höstas, samtliga i elområde 4 och den senaste så sent som häromveckan.

Potentialen är enorm

Än är det dock inte för sent. Förutsatt att regeringen kraftsamlar och agerar resolut i dag kan den havsbaserade vindkraften fortfarande ge Sverige den el vi behöver för att möta näringslivets behov. Potentialen för svensk havsbaserad vindkraft är nämligen enorm, och intresset bland investerare är stort. 

Min fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch är därför följande: 

Har ministern för avsikt att godkänna de tre ansökningar om havsbaserad vindkraft som redan i dag har fått länsstyrelsens godkännande, och, om så är fallet, vilka konkreta steg har ministern och regeringen sedan den tillträdde tagit för att godkänna dessa parker? 

Fotnot: Marielle Lahti har även lämnat in texten som en skriftlig fråga till näringsministern.

Nämnda personer

Ebba Busch

Partiledare Kristdemokraterna, energi- och näringsminister, vice statsminister
Studier i freds- och konfliktforskning (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00