Våtmarkssatsning börjar sakta rulla: ”Vi bygger en fabrik”

Alltmer säkert underlag visar på att restaurerade våtmarker kan vara en av de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna. ”Därutöver finns ju ofta andra nyttor, som exempelvis för biologisk mångfald och vattenkvalitet” säger Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen.

Skogsmarkägare kan fortsatt bruka marken, men får inte lika enkla förutsättningar. <br>
Skogsmarkägare kan fortsatt bruka marken, men får inte lika enkla förutsättningar.
Foto: Robin Haldert / TT
Jacob Hederos

Naturvårdsverket gick under onsdagen ut med budskapet att förra årets återvätningsprojekt som finansierats via statliga medel genererat en utsläppsreduktion motsvarande 7 000 ton koldioxid. 

För att uppnå den reduktionen har diken pluggats eller lagts igen på 18 kvadratkilometer, där nästan hälften var på torvmarker.

Vid en snabb kostnadseffektivitetsbedömning utifrån ett klimatperspektiv så ser resultatet inte direkt upplyftande ut. Men Skogsstyrelsens expert Hillevi Eriksson är tydlig med att resultatet är något som behöver ses i ett större perspektiv.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00