Våtmarkssatsning börjar sakta rulla: ”Vi bygger en fabrik”

Alltmer säkert underlag visar på att restaurerade våtmarker kan vara en av de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna. ”Därutöver finns ju ofta andra nyttor, som exempelvis för biologisk mångfald och vattenkvalitet” säger Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen.

Skogsmarkägare kan fortsatt bruka marken, men får inte lika enkla förutsättningar. <br>
Skogsmarkägare kan fortsatt bruka marken, men får inte lika enkla förutsättningar.
Foto: Robin Haldert / TT