Utredning får möjlighet att skrota dagens havsvindsregler

Det blir i alla fall effekten av den öppning som regeringen nu givit havsvindsutredaren Magnus Hermansson efter hans egen förfrågan. ”Vi ville ha transparens i att vi skulle ha ett klart och tydligt uppdrag att överväga det vi tyckte var naturligt.”

Kommer liknande kartor att presenteras över svenska vatten framöver? Det kan bli utfallet om havsvindsutredaren går vidare med det förslag som anses&nbsp;”naturligt”<br>
Kommer liknande kartor att presenteras över svenska vatten framöver? Det kan bli utfallet om havsvindsutredaren går vidare med det förslag som anses ”naturligt”
Foto: Danska ministeriet för klimat, energi och näringsliv.
0:000:00