Upprustad malmbana centralt i Hasslers transportförslag

Laddinfrastrukturen behöver stärkas för att inte glesbygd ska hamna i ”limbo” när fossila bränslen blir dyrare. Elektrifieringen av tunga transporter behöver skyndas på och järnvägen i norra Sverige rustas upp. Det är några av de transportpolitiska förslag som nationalekonomen John Hassler lägger fram i sin klimatutredning.

”Ett välfungerande system
med elektrifierade transportfordon i Sverige har flera fördelar för
fordonsindustrin som stärker argumenten för denna industrisektor att finnas
kvar i Sverige” skriver regeringens klimatutredare.
”Ett välfungerande system med elektrifierade transportfordon i Sverige har flera fördelar för fordonsindustrin som stärker argumenten för denna industrisektor att finnas kvar i Sverige” skriver regeringens klimatutredare.Foto: Claudio Bresciani / TT
0:000:00