Tyngre frågor tar plats i energisamtal

OMSTÄLLNING. På onsdag och torsdag samlas förhandlarna för fortsatta slutsamtal om unionens framtida politik för att underlätta för förnybar energiutbyggnad och energieffektivisering.

I arbetet med energieffektiviseringsdirektivet har de tyngsta frågorna nu tagit sig in på agendan för trepartssamtalen mellan parlamentet, kommissionen och ministerrådet. Det har också öppnats för en viss förflyttning hos medlemsländerna, vilket gör att lösning hägrar i sikte.

I ordförandelandet Bulgariens förslag till kompromiss i de fortsatta samtalen så höjs exempelvis målnivån för hur mycket energibesparingar som ska ske. Istället för att stå fast vid ett 30-procentigt reduktionsmål så öppnas de nu för att besparingarna skulle kunna läggas på 31-33 procent, vilket därmed skulle föra medlemsländerna närmre parlamentets uppsatta mål på 35-procents energireduktion till år 2030.

Svensk linje får bredare uppbackning

Frankrike och Sverige backar öppet upp den högre målsättningen på 35 procent, medan Nederländerna, Portugal och Luxemburg sägs kunna ställa sig bakom den nivån. Även Danmark, Irland och Tyskland kan också backa upp en sådan målsättning, men är mer osäkra.
– Men Bulgariens förslag har inte fått rådets fulla uppbackning, vilket gör att man mer kan se det som en testbalong. De har inte något nytt mandat officiellt, men vem vet vad de har fått i sonderingarna, säger en förhandlare på parlamentets sida till Altinget.

Läs mer: Sverige backar upp höjda klimatmål för EU

Från parlamentet signaleras det också att det kan finnas en öppning för att ställa sig bakom ett 31-33 procentsmål, ”men då behöver vissa lättnader i rådets förslag tas bort”, sa Benedek Jávor från den gröna gruppen i vid en presskonferens förra veckan. Uttalandena liknar också dem som EU-kommissionen skickar ut. Under måndagen uttalande klimat- och energikommissionären Miguel Arias Canete stöd för en höjd ambitionsnivå i en debattartikel.

Läs mer: Cañetes högra hand om balansgången kring EU:s energimål

Bland de utpekade flexibiliteter lyfts en skrivning från Bulgarien ut som skulle möjliggöra för medlemsländer att kunna räkna in ”överprestationer” från arbetet mellan år 2018-2020 i det fortsatta insatserna mellan 2021 och år 2030. Ett annat kompromissförslag som anses urvattnat är det om att energieffektiviseringar i äldre byggnader skulle kunna räknas av dubbelt mot energieffektivseringsmålet.

”Luckor urholkar en femtedel av ambitionen”

Sammantaget menar miljöorganisationssamarbetet EEB att undantagen kan motsvara runt en femtedel av de energibesparingar som annars hade krävts under nästa årtioende.

– Bulgariska ordförandeskapet har satt lite prestige bakom att kunna avsluta samtalen om energieffektiviseringen. Vi vet dock inte ännu hur mycket flexibilitet de har bakom sig, så vi får se på onsdag om vi faktiskt kan mötas i mitten, säger en av parlamentets förhandlare till Altinget och fortsätter:
– Men en sak är klar, nu är det dags att börja diskutera de övergripande målsättningarna politiskt. Det har vi inte kunnat göra innan.

Frågan om även transportsektorn ska räknas in framöver i energibesparingskraven är också fortsatt öppen. Detta krav återfinns inte i nuvarande lagstiftning, men parlamentet vill införa det och får också uppbackning av flera miljöorganisationer. Rådets ordförande signalerar att de skulle kunna inkludera 10-20 procent av transportsektorn i energibesparingsåttagandet, då det också skulle kunna öka potentialen för att nå det övergripande målet. Men ett sådant förfarande avfärdas av bland annat EEB, som menar att det skulle vara oansvarsfullt.

Avfallshierarkin uppe för samtal i förnybartreglerna

I samtalen om hur den förnybara sektorn ska understödjas mellan år 2021 och 2030 har ännu inte målnivåerna tagit plats på agendan. I det senaste utkastet från det bulgariska ordförandeskapet så föreslås dock ambitionsnivån kunna höjas för att komma närmare parlamentets önskemål om ett 35-procentsmål till år 2030, men för att gå med på denna nivåhöjning så föreslås också att flera skrivningar från parlamentet rensas bort.

– Bulgarerna rör på sig lite överallt i dokumentet, vilket gör att mottagandet är lite blandat hos oss i parlamentet. Men skillnaderna är färre och vi närmar oss absolut varandra. Men det är ju inte så att vi ens är klara med transportsektorn på den tekniska sidan, så mycket återstår innan vi kan komma lyfta upp frågan om målsättningar till politiska samtal, säger en av parlamentets förhandlare till Altinget.

Bland annat föreslår Bulgarerna att flera referenser till att statliga stödsystem ska utformas med hänsyn till avfallshierakin tas bort. Samtidigt öppnar de för att plast från osorterat avfall ska kunna räknas som ett förnybart transportbränsle. Detta upprör miljöorganisationer som Zero Waste Europe.
– Om dessa förslag går igenom så kommer bränsle som härrör från plast att främjas genom obligatoriska transportmål, eftersom bränsleleverantörerna kommer att behöva sätta en viss andel av plastbaserade bränslen på EU-marknaden, säger Janek Vahk på organisationen till Altinget.

Zero Waste samlar sig nu tillsammans med flera andra miljö- och industriorganisationer bakom krav på att avfallshierarkin ska respekteras.

Kan slutförhandlas innan sommaren

Om två veckor samlas förhandlarna igen för fortsatta slutsamtal om förnybart- och energieffektiviseringspaketet. Den 29:e och 30:e maj är de sista inplanerade datumena för samtal kring förslagen. I energieffektiviseringsdirektivet så kan det bli det sista samtalen, men redan nu finns dock diskussioner om ytterligare två möten i juni för förnybartpaketet.

Men EU-parlamentariker som deltar i energieffektiviseringsförhandlingarna menar att de inte känner någon stress över att komma överens innan Bulgarien lämnar över till Österrike som ordförandeland i ministerrådet vid halvårsskiftet.
– Om vi inte får till en bra kompromiss under bulgarerna, så kan vi fortsätta under det österrikiska ordförandeskapet, sa Benedek Jávor från den gröna gruppen vid en presskonferens förra veckan.

Det är också flera miljöorganisationer som hoppas på att parlamentet inte ska gå med på en kompromiss under det bulgariska ledarskapet.

– Redan nu hoppas de på att de istället ska få bättre gehör för sina hjärtefrågor under det österrikiska ordförandeskapet, säger Janek Vahk vid Zero Waste Europe till Altinget.

Läs Bulgariens kompromisstext i förnybartdirektivet här och energieffektiviseringsdirektivet här

Forrige artikel Klimatsamtalen i Bonn nådde inte uppsatt mål Klimatsamtalen i Bonn nådde inte uppsatt mål Næste artikel Nu tar EU tag i lastbilarnas CO2-utsläpp Nu tar EU tag i lastbilarnas CO2-utsläpp
Fortsatt pressat på miljödepartementet

Fortsatt pressat på miljödepartementet

VITESHOT. Hot om vite från Arbetsmiljöverket har fått miljödepartementet att förbättra arbetsmiljön, enligt facket. Men departementets egna utredningar pekar på att tjänstemännens arbetsbörda fortsatt är alldeles för hög.
– Jag undrar ärligt över hur det ska gå, säger ST-ordförande Anna Forssblad.