Tydligare krav på fastighetsägare ska snabba upp byggprocessen

Kommunerna ska få bättre möjligheter att ställa krav på byggherrar och fastighetsägare när det gäller vattenhantering. Det föreslår en utredning som just lagts på regeringens bord. ”Det räcker inte att kommunerna själva jobbar med dagvattenfrågan till exempel”, säger utredare Johanna Söderasp. 

0:000:00