Två flugor i en smäll med gröna jobb

ANALYS. Det kostar pengar att skydda natur, men det kostar också pengar att sköta den. Satsningen på arbetsmarknadsprojekt ute i det gröna hör till kategorin populära politiska åtgärder.

Den som har för vana att läsa Naturvårdsverkets budgetunderlag vet att behovet av medel till så kallade åtgärder för värdefull natur kan te sig omättligt. Under de kommande tre åren, 2021-2023, begär myndigheten exempelvis en ökning av anslaget med totalt tre miljarder kronor.

Nu handlar det inte om att Naturvårdsverket vill sköta landets nationalparker och naturreservat som vore de greve Bernadottes blomsterö Mainau, utan att anslaget är ständigt underfinansierat. En delförklaring till det är förmodligen att det är en politiskt enklare process att få fram anslag till skydd av natur, än att öka anslaget till åtgärder för värdefull natur (där naturvårdande skötsel är den absolut största delen).

Att skydda värdefulla skogar ger helt enkelt kraftfullare pressmeddelanden än att röja sly i naturreservat, om man ska förenkla det hela.

Login