Tuff utmaning när EU:s övergripande avfallsmål ska stöpas om

Europeiska miljömyndigheten pekar i sin senaste rapport på flera utmaningar med att nå målen med att minska avfallsmängderna och öka återvinningen. Men utmaningen blir troligen än större kommande år, då nya beräkningsmetoder helt kickar in.

Insamlingskrav av allt biologiskt avfall kan täppa igen en del av den uppkomna luckan.<br>
Insamlingskrav av allt biologiskt avfall kan täppa igen en del av den uppkomna luckan.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Jacob Hederos

Som ett led i att skapa en mer resurseffektiv ekonomi ska EU:s medlemsländer leverera på ett antal cirkulära ekonomifronter för att leva upp till de gemensamt antagna målen.

Två av dessa är att halvera mängden restavfall generellt till 2030, samt att 60 procent av allt genererat kommunalt avfall ska gå till materialåtervinning eller förberedelse till återanvändning samma år.

Det senare målet ligger fast på varje medlemsland, vilket gör övningen särskilt tuff på flera håll. Utan stora ansträngningar, antingen genom att minska avfallsmängderna eller öka återvinningen, så ser trenden mörk ut, skriver EEA i sin rapport.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00