Trots invändningarna – Ygeman gör särlösning för havsvinden

ENERGIPRODUKTION. För att gynna vindkraften till havs ska Svenska kraftnät få i uppdrag att dra elnätet en bit ut i havet. Men det är ett sedan länge omstritt förslag och branschorganisationen Energiföretagen ser en risk för att systemkritisk elproduktion trängs ut.

Trots kritiken går energiminister Anders Ygeman (S) vidare med förslaget att minska anslutningsavgifterna för vindkraft till havs. Regeringen tror sig också ha hittat ett sätt att inte fastna i EU:s regler för otillåtet statsstöd.
Trots kritiken går energiminister Anders Ygeman (S) vidare med förslaget att minska anslutningsavgifterna för vindkraft till havs. Regeringen tror sig också ha hittat ett sätt att inte fastna i EU:s regler för otillåtet statsstöd.Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT
Johanna Alskog

En storskalig och kostnadseffektiv utbyggnad av den havsbaserade vindkraften är till nytta för dem som är anslutna till elnätet i Sverige. Det är därför rimligt att nätanvändarna gemensamt bidrar till kostnaderna för anslutningen.

notan hamnar hos konsumenterna – ur regeringens förslag som är ute på remiss
Fakta
Del av Energiöverenskommelsen
I Energiöverenskommelsen som slöts mellan S, MP, KD, M och C år 2016 står:

Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas.

Sedan dess har KD och M lämnat Energiöverenskommelsen, men i promemorian som just gått ut på remiss står att regeringspartierna och C "fortsätter samtalen om denna och andra åtgärder för att genomföra energiöverenskommelsen i dess helhet".

I åratal har regeringen sökt efter ett sätt att ge den havsbaserade vindkraften en puff framåt. Nu har energiminister Anders Ygeman (S) landat i att det ska ske genom att

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00