"Tredje året med svår torka" – landshövding skriver till regeringen

BREV. Klimatförändringen har kommit snabbare och slagit hårdare i östra Småland och på Öland än någon kunde förutse. Det skriver Kalmar läns landshövding Cecilia Schelin Seidegård i ett brev till landsbygdsminister Jennie Nilsson (S).

Tre års torka har slagit hårt mot lantbruket i Kalmar län. Den ansträngda situationen gör att många lantbrukare har svårt att investera sig ur krisen. Det skriver landshövding Cecilia Schelin Seidegård i ett brev till landbygdsminister Jennie Nilsson och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.

"Jag ser att denna information är viktigt för regeringen och Jordbruksverket både i pågående budgetdiskussioner om finansiering av landsbygdsprogrammet och i arbetet med den nationella livsmedelsstrategin. Mera akut kan också åtgärder i form av exempelvis riktade stöd till vattenfördröjande och vattenmagasinerande åtgärder komma att behövas." skriver hon.

Den svåra torkan år 2018 drabbade stora delar av Sverige, men skillnaden är att Kalmar län haft torra år även sommaren 2019 och i år.

Login