Debatt

"Transportera köttet istället för levande djur till slakt"

DEBATT. Regeringen bör följa Europaparlamentets uppmaning och utveckla en plan för hur Sverige ska minimera transporterna av djur till slakt och istället transportera kött. Det skriver Linda Björklund och Sebastian Wiklund, Djurens rätt.

Foto: Djurens Rätt
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sebastian Wiklund
Ansvarig för politiskt arbete, Djurens rätt
Linda Björklund
Sakkunnig etolog, Djurens rätt


Den 14 februari röstade Europaparlamentet igenom en resolution bland annat för att EU-kommissionen och medlemsländer ska ta fram en strategi för att ersätta transporter av levande djur till slakt med transporter av kött. Ett positivt steg för att minska lidandet som orsakas av många och långa djurtransporter i Europa.

Det uttrycks ofta att i Sverige ska vi ha den bästa djurvälfärden. Det håller vi med om att den bör vara, men dessa ord förpliktigar. Nu har EU-parlamentet skickat en tydlig signal till både kommissionen och medlemsstaterna. Sverige behöver skruva upp sina ambitioner och utarbeta en plan för att ställa om till att transportera kött istället för djur.

Sverige bör gå först

Djurens rätt är de första att hurra för att alla närvarande svenska Europaparlamentariker röstade för skärpningar för att begränsa lidandet vid djurtransporter. Det är en viktig och betydelsefull omröstning som ägde rum den 14 som vittnar om att viljan att förbättra för djuren finns. Nu krävs också att EU-kommission och medlemsstaterna stödjer och verkar för slakt på djurens uppfödningsplats istället för att djuren ska behöva transporteras långt. Sverige borde kunna gå i bräschen för det arbetet.

För att begränsa lidandet för djur anser vi att Sverige ska följa resolutionen och utarbeta en plan för omställning till att kraftigt reducera transporter av levande djur till slakt. 

För att begränsa lidandet för djur anser vi att Sverige ska följa resolutionen och utarbeta en plan för omställning till att kraftigt reducera transporter av levande djur till slakt. En övergång till att det är köttet som transporteras, istället för levande djur till slakt, är möjlig bland annat genom planering och genomförande av en infrastruktur för mobila eller gårdsnära slakterier. Idéer och lösningar kring hur djurtransporter ska försvinna eller reduceras har på senare tid blivit fler och konsumenter efterfrågar i allt högre grad hög djurvälfärd.

Svår stress för djuren

Transporter är väldigt stressande för djur och vi har under många års tid återkommande fått skrämmande rapporter från Europas djurtransporter. Vägarna kantas av bristande kontroll och skandaler. Djuren påverkas negativt bland annat av på- och avlastning, att blandas med främmande individer på transporten, av kraftig kyla eller värme, trängsel, lastbilens svängningar och vibrationer och den främmande miljön.

I Sverige får det gå upp till tolv timmar från att en kyckling eller höna packas ned i en transportbur tills att den ankommer till slakteriet. Under den tiden får djuren ingen mat eller vatten och transportburen är så trång att de knappt kan röra sig. Det är inte ovanligt med skador, vilket kycklingskandalen vid Guldfågelns slakteri på Öland tydligt visat där 1800 kycklingar per dag upptäckts med skadade vingar.

Djurtransporter är ingen vacker syn och även när regler finns och följs, är djurskyddsriskerna höga. Hela 94 procent EU-medborgarna anser att djurskydd för lantbruksdjur är viktigt (Eurobarometern 2016). I september år 2017 överlämnade Djurens Rätt tillsammans med Eurogroup for animals en miljon namn mot djurtransporter, till Europaparlamentet. Arbetet, med den internationella kampanjen StopTheTrucks, har bidragit till att få till stånd det viktiga beslutet i djurtransportfrågan från parlamentet den 14 februari.

Sverige bör ta fram en plan

Europaparlamentet har kavlat upp ärmarna, en bit. Att EU-kommissionen ska ta fram en plan för att understödja mobila eller gårdsnära slakterier är ett positivt steg. Sverige bör i likhet med EU arbeta för att reducera transporter av djur.

Djurens rätt uppmanar svenska politiker att ta samma beslut som Europaparlamentet nu har gjort. Vi uppmanar regeringen att åta sig att utveckla en plan för att understödja att vi i Sverige går från transporter av djur för att istället transportera kött.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00