Tjäderdom startskott för ny rättsprocess

ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN. Skogsstyrelsen gjorde rätt som begränsade en avverkning på grund av tjäder, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen. Domen innebär startskottet för en ny process där markägarens rätt till ersättning ska prövas i domstol.

Det spelar ingen roll om det finns gott om tjäder i andra delar av landet, Skogsstyrelsen gjorde rätt som tog hänsyn till tjäderbeståndet på lokal och regional nivå. Det slår Mark- och miljööverdomstolen fast i en vägledande dom om ett beslut om att begränsa en avverkning i Västra Götaland.

– Domen visar att vi har tänkt rätt, att de riktlinjer som Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tog fram år 2016 är riktiga, säger Emil Bengtsson, distriktschef Göteborg, till Altinget och syftar på de gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket som de båda myndigheterna tog fram sommaren år 2016 utifrån Artskyddsförordningen.

Artskyddsförordningen är en del av Sveriges införande av EU:s naturvårdsvårdsdirektiv. Förordningen har funnits sedan år 2008 men genomförandet och tillämpningen har dröjt.

Login