Debatt

Svenskt fiske hotas av utbyggnaden av havsbaserad vindkraft

Fiskare kan på kort tid flerfaldiga produktionen av matfisk till svenska hushåll på ett hållbart sätt. Men den möjligheten riskerar att försvinna i och med de omfattande planerna på utbyggnad av havsbaserad vindkraft, skriver Peter Ronelöv Olsson, ordförande Sveriges fiskares producentorganisation.

Byggandet av nya vindkraftsparker påverkar inte bara yrkesfisket utan även Sverige beredskapsförmåga, skriver debattören.
Byggandet av nya vindkraftsparker påverkar inte bara yrkesfisket utan även Sverige beredskapsförmåga, skriver debattören.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige har just trätt in i Nato och beredskap för kris och krig står högt på den politiska och samhälleliga agendan. Frågan om livsmedelsförsörjning är högaktuell och alla intressen driver på för att bli en del av Sveriges krisberedskap. Insjöfiskarnas centralförbund vill se att regeringen ska utreda hur mycket insjöfisket skulle kunna öka i händelse av krig. Vi välkomnar självklart en sådan utredning.

Produktionen av matfisk kan öka snabbt

För vår egen del behövs ingen utredning – vi vet att vi kan producera extremt mycket mer än vi gör i dag om alla de rätta förutsättningarna ges. Under 2023 fiskade våra medlemmar 7 600 ton fisk. I händelse av kris eller krig kan vi öka matproduktionen kraftigt. Vi är inte beroende av utländska råvaror eller långa leverenskedjor, utan kan på kort tid flerfaldiga produktionen av matfisk till svenska hushåll på ett hållbart sätt.

Den möjligheten riskerar dock att försvinna i och med de omfattande planerna på utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Ett exempel är Länsstyrelsen Västra Götalands beslut att tillåta vindkraftsparken Poseidon, som ska täcka hela 152 kvadratkilometer hav.

Vindkraften är planerad på de vatten vi långsiktigt nyttjar för fisket och där återväxten är god.

Vindkraften är planerad på de vatten vi långsiktigt nyttjar för fisket och där återväxten är god. Vi betraktar dessa vatten som våra åkrar som vi återkommer till år efter år och som reproducerar sig till nästa skörd. Dessa åkrar går inte att flytta hur som helst. Vi måste anpassa fisket dit där fångsten befinner sig – och det är just där vindkraftsparken Poseidon och andra vindkraftsparker planeras.

Yrkesfisket hotas

Detta hotar yrkesfisket i Skagerrak, Sveriges havsskafferi, vilket i praktiken innebär en förlorad volym av matfisk i händelse av kris eller krig. I relation till Östersjön står det norra västerhavet för en majoritet av fisket till våra matbord som torsk, kolja, gråsej och rödspätta.

Byggandet av dessa vindkraftsparker kommer därför inte bara att påverka yrkesfisket och näringslivet utan även Sverige beredskapsförmåga. Om krisen eller kriget kommer så är det från haven, åkrarna och skogen som maten kan hämtas ifrån. Tillsammans med jordbruket och landets jägare fyller vi då Sveriges skafferi.

Vi yrkesfiskare har självklart förståelse för att det behövs elektricitet för att utveckla och ställa om samhället. Men för att vi ska kunna finnas kvar, måste vi ha förutsättningar för att bedriva vår näring. Det betyder att fångstvolymerna behöver vara sådana att infrastrukturen kan upprätthållas, att leverantörskedjorna och strukturerna inte tynar bort. Därför måste vi få vara delaktiga när beslut fattas som kan äventyra vår närings framtid och som faktiskt även hotar livet i haven.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00