Svenska Bin: Långsiktighet krävs för att utveckla biodlarnäringen

DEBATT. En konkurrenskraftig biodling i Sverige kräver samordning, samarbete och långsiktighet, skriver föreningen Svenska Bin.  

Eva Bergstrand,
ordförande i föreningen Svenska Bin
Hanne Uddling,
ledamot i föreningen Svenska Bin och representant för Sörmlands biodlardistrikt
Staffan Tegebäck,
styrelseledamot i föreningen Svenska Bin och ordförande Biodingsföretagarna

Nationella Honungsprogrammet har gett oss biodlare möjligheten att starta föreningen Svenska Bin och genom detta har många positiva förändringar kunnat uppnås sedan starten år 2013. Vi har bidragit till att skapa större intresse hos konsumenter för svensk honung, bredare sortiment hos handeln och djupare kunskap hos yrkesfolk inom gastronomin. Den viktiga kopplingen mellan närodlad honung och lokal pollinering har också lyfts fram genom en rad aktiviteter.

Agerat för ursprungsmärkning

Under år 2018 har Svenska Bin och Biodlingsföretagarna tagit stark ställning för ursprungsmärkning av honung som kan vägleda konsumenterna. I flera artiklar har vi lyft fram värdet av vår unika geografi och växtlighet och det hantverk som leder fram till kvalitetssäkrad svensk honung, samt hur falska produkter kan förstöra förtroendet på marknaden.

Professionalisering av biodlingen

Vi ser en professionalisering av biodlingen där statushöjande åtgärder har gjort att biodling i dag ses som ett värdefullt yrke att livnära sig på i Sverige, även oräknat pollineringsnyttan som bina gör.

Vi vill arbeta vidare utifrån dessa gemensamma mål, men framgångsrikt samarbete kräver att vi kan fokusera på de projekt som kan samla krafterna i branschen.

Vi föreslår att nationella Honungsprogrammet i framtiden antar dessa riktlinjer:

  • Samverkan
    Låt programmet styra upp insatserna genom krav om samverkan mellan de olika aktörerna för att de tillsammans ska kunna uppfylla programmets uppsatta mål.

  • Samordning
    Låt ett projekt agera för varje insatsområde i programmet. Slå ihop flera projekt om de har samma syfte och målsättning och se till att ansökningarna har konkreta mål och att sökta medel är anpassade till projektens omfattning.

  • Långsiktighet
    De projekt som startas måste också veta att det finns medel att utvecklas med i framtiden – att starta och driva projekt på ettårsbasis är krävande och ger ofta bara kortsiktig effekt.

I dag samlas biodlarnäringen i Biodlingsföretagarna (BF) och Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) som organiserar och utbildar biodlare, samt Svenska Bin, på en gemensam marknadsföringsplattform för alla Sveriges biodlare. Dessutom finns Honungsringen, en förening för kvalitetssäkring av honung samt avelsföreningar för de i Sverige mest förekommande biraserna. Samtliga arbetar för att biodlingen ska värderas högt som ekosystemtjänst och näringsverksamhet och för att minska beroendet av importerad honung som i dag står för 50 procent av landets konsumtion.

Forrige artikel "Hårt arbete kan få Corsia i luften" Næste artikel "Problemen och konflikterna kommer öka"
Klimatförebilderna i Norden halkar efter

Klimatförebilderna i Norden halkar efter

KLIMAT. Trots att de nordiska länderna lyfts fram som föregångare internationellt lyckas de inte alltid göra sin hemläxa. Flera av länderna kommer att missa sina nationella mål nästa år.