Debatt

Svensk solenergi: Avbryt regeringens artificiella stopp på marknaden

DEBATT. Många företag i solcellsbranschen klarar inte ett tvärstopp på marknaden i sex månader. Regeringen måste bland annat besluta att privatpersoner får grönt avdrag 2021 för installationer som betalades 2020, skriver Anna Werner, Svensk solenergi.

Besluta att grönt avdrag kan göras 2021 för solcellsinstallationer som genomförts såväl 2020 som 2021. Då kan småhusägarna fortsätta vara en aktiv del i energiomställningen, skriver debattören. 
Besluta att grönt avdrag kan göras 2021 för solcellsinstallationer som genomförts såväl 2020 som 2021. Då kan småhusägarna fortsätta vara en aktiv del i energiomställningen, skriver debattören.  Foto: Bertil Ericson / TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Anna Werner
Vd, Svensk solenergi


Den 10 juni införde regeringen med rekordkort varsel ansökningsstopp för solcellsstödet den 7 juli 2020. Privatpersoner och företag som överväger att installera solceller i år har därmed mindre än en månad på sig att fatta beslut och ansöka om stödet på 20 procent.

Svensk solenergi har under en längre tid bett regeringen om en tydlig plan för en stegvis nedtrappning av solcellsstödet för företag. Det kan tyckas märkligt att en branschförening ber om successivt lägre bidrag, men eftersom föreningen samlar både solvärmeföretag (som installerar solfångare som ger värme) och solcellsföretag (som installerar solceller som ger el), vet vi att alternativet är än värre: När det tidigare solvärmebidraget drastiskt drogs bort gick många företag i konkurs och nästan hela solvärmemarknaden försvann. I dag finns ytterst få företag i Sverige som säljer solfångare.

Trots våra försök att erhålla framförhållning har nu regeringen valt att göra likadant för den del av solcellsmarknaden som har företag som kunder.

Behövs förutsägbar nedtrappning

Regeringen menar att solcellsstödet kommer ersättas med det gröna avdraget från årsskiftet 2020/2021. Men det föreslagna gröna avdraget gäller bara privatpersoner. Juridiska personer som söker stöd före den 7 juli har alltså chans att få 20 procent i stöd av staten (förutsatt att regeringen fyller på potten för solcellsstödet i höst). Därefter ska alla juridiska personers investeringar i solcellsanläggningar bära sig själva.

Regeringen framkallar ett artificiellt stopp på marknaden precis när efterfrågan viker på grund av en global lågkonjunktur.

Anna Werner , Vd, Svensk solenergi

Svensk Solenergi menar att för alla de som inte omfattas av det nya gröna avdraget, som företag, bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare, bör nuvarande investeringsstöd förlängas. Nivån på investeringsstödet kan lämpligen sänkas till 15 procent, samtidigt som potten fylls på så att alla företag som är berättigade till solcellsstödet kan få det. Samtidigt bör en plan för en tydlig och förutsägbar nedtrappning av solcellsstödet för juridiska personer tas fram så att bransch och kunder vet vad de har att förhålla sig till. Redan nu skulle exempelvis kunna annonseras att stödnivån sänks till 10 procent vid årsskiftet.

Överbrygg tidsglappet

Regeringen måste också se till så att det inte – mitt under rådande coronapandemi – blir tvärstopp i sex månader på privatmarknaden för solceller. Nu kan den småhusägare som söker solcellsstöd före den 7 juli eventuellt få 20 procent i stöd. Därefter finns inga möjligheter till stöd förrän tidigast 2021 då det gröna avdraget, 15 procent av arbets- och materialkostnader, väntas börja gälla.

Det bästa sättet att överbrygga sexmånadersglappet som råkar sammanfall med den största pandemin i modern tid är att så fort som möjligt meddela att grönt avdrag kan göras 2021 för solcellsinstallationer som genomförts såväl 2020 som 2021. Då kan småhusägarna fortsätta vara en aktiv del i energiomställningen.

Lätt att rätta till

Solcellsbranschen består av många små företag spridda över hela landet. De flesta har färre än tre anställda. Många klarar inte ett tvärstopp på marknaden i sex månader.

Solcellsbranschen är en corona-anpassad bransch på så sätt att installationerna utförs i små team på tak utomhus där smittorisken är minimal. Regeringen framkallar ett artificiellt stopp på marknaden precis när efterfrågan viker på grund av en global lågkonjunktur. Det går emellertid lätt att rätta till misstaget genom att besluta att privatpersoner får grönt avdrag 2021 även för installationer som betalades 2020, samt fylla på solcellsstödet för företag, förlänga förordningen så att den gäller även efter årsskiftet för företag och direkt sänka stödnivån till 15 procent. Efter årsskiftet skulle den kunna dras ner ytterligare till 10 procent.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget