Svårt undvika översyn av reseavdraget

ANALYS. Reseavdragets bilistvänliga utformning har länge varit ifrågasatt från många håll. Kanske har politiken nu nått den punkt där det inte längre går att låta bli att göra något.

Det har länge funnits ett utbrett missnöje med hur skatteavdraget för resor till och från arbetet är konstruerat, ett avdrag som gynnar den som väljer att ta bilen och missgynnar den som åker kollektivtrafik. Riksdagen får varje år ta ställlning till en rad motioner om att avdraget bör ses över – men utan att någonting någonsin händer.

Känslig fråga

Att gå in och peta i ett skatteavdrag som utnyttjas av drygt 900 000 svenskar varje år är inget som lockar någon regering. Särskilt inte då det finns många politiskt känsliga aspekter inbakade i avdraget – landsbygdsaspekten, skatteintäkterna och den omhuldade rätten att köra bil. Men i och med den parlamentariska Miljömålsberedningens betänkande, som lämnades över i början av sommaren, finns nu någonting som blir svårt att bortse från när det här årets motioner ska upp i miljö- och jordbruksutskottet: en bred politisk majoritet för att avdraget ska ses över och omarbetas "till att i högre grad gynna resor som ger låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar".

Skatteverket slipper gärna

Fick Skatteverket bestämma kunde regeringen bespara sig mödan att konstruera ett nytt reseavdragssystem och istället överväga att helt stryka avdraget. Det framgår av Skatteverkets remissyttrande till miljö- och energidepartementet. Det handlar inte om att myndigheten har klivit upp på klimatbarrikaderna, utan om att det är ett avdrag med flera skatte- och förvaltningstekniska brister. Många fuskar eller gör fel, det är svårt att kontrollera om avdragen är korrekta och det skapar mycket administration eftersom det utnyttjas av såpass många.

Men förslaget från Miljömålsberedningens betänkande, som just har varit ute på en bred remissrunda, får uppmuntrande applåder från bland andra Naturskyddsföreningen, Energimyndigheten, nätverket Klimatkommunerna, Svensk kollektivtrafik och Trafikverket. Västerbottens läns landsting och Sveriges kommuner och landsting påminner dock om att alla inte har förutsättningar att välja bort bilen och att den aspekten måste finnas med vid en översyn av avdraget.

Tyst från regeringen

I budgetpropositionen för nästa år föreslår regeringen att den undre beloppsgränsen för att få göra reseavdrag höjs från 10 000 till 11 000 kronor, men regeringen berör inte med ett ord om det finns några planer på att tillsätta en utredning utifrån Miljömålsberedningens förslag.

Men det finns motioner från Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet om att göra om reseavdraget till ett transportoberoende avdrag baserat på avstånd. När det är dags för ledamöterna i miljö- och jordbruksutskottet att behandla dem, då bör det bli det besvärligt att bortse från den liggande sjupartiöverenskommelsen i Miljömålsberedningen och återigen föreslå att riksdagen ska avslå motionerna.

Forrige artikel Mer pengar till allt Næste artikel Kanske en viltmyndighet norr om Dalälven?
Svante Axelsson om Preem:

Svante Axelsson om Preem: "Egentligen är jag inte förvånad"

PREEMRAFF. Preems styrelsebeslut att dra tillbaka sin Preemraff-ansökan visar hur klimat och ekonomi går hand i hand, enligt Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson. Han avfärdar också påståendet om att han skulle ha försvarat en utbyggnad.