Debatt

Strandhäll, se till att ekodesign prioriteras under ordförandeskapet

Ekodesign kan bli en gamechanger för hållbarhet. När Tjeckien och Sverige leder arbetet inom EU det närmaste året är det en möjlighet att tillsammans skriva historia genom att ta förslaget om en ekodesignförordning vidare, skriver Avfall Sverige.

EU-kommissionens förslag på ekodesignförordning kan skapa helt nya förutsättningar för design och tillverkning, men också för konsumtion, reparerbarhet och utvecklingen av en cirkulär ekonomi, skriver Avfall Sverige.
EU-kommissionens förslag på ekodesignförordning kan skapa helt nya förutsättningar för design och tillverkning, men också för konsumtion, reparerbarhet och utvecklingen av en cirkulär ekonomi, skriver Avfall Sverige.Foto: Ole Berg-Rusten/TT, Ali Lorestani/TT
Tony Clark
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi siktar en vändning där hållbara produkter kan bli norm. I alla fall om EU-kommissionens förslag till förordning om ekodesign som kom i mars inte urvattnas. Bland en rad utmärkta idéer finns det flera som vi, som jobbar långt ner i resurskedjan, länge har efterfrågat och nu varmt välkomnar.

Det kan bli ett ypperligt verktyg för konsumenter och inköpare att lättare kunna välja mer långsiktigt hållbara produkter. 

Ett sådant förslag är produktpass som har stor potential att förändra såväl produktion som konsumtion. Det innehåller information om det du köper, till exempel garantitid, reparerbarhet, vilken mängd material som krävts vid tillverkningen och hur mycket återvunnet material som använts. Det kan bli ett ypperligt verktyg för konsumenter och inköpare att lättare kunna välja mer långsiktigt hållbara produkter. Dessutom underlättar det för oss som ska återvinna materialen när de en gång blir avfall.

”Total galenskap”

Vi gläds också åt förbud mot destruktion av osålda produkter. Detta är total galenskap och varje ansvarstagande producent borde ha som en självklar utgångspunkt att inte destruera nya, hela och fullt fungerande produkter. Men lagstiftningen behövs eftersom enorma mängder helt nya varor varje år skickas till förbränning eller deponering. Skrivningen behöver dock skärpas; förslaget säger att osålda varor får förstöras om destruktionen inte ger upphov till ”signifikant miljöpåverkan”. All destruktion av oanvända produkter medför oacceptabel miljöpåverkan eftersom resurser använts i onödan.

Det är viktigt att det goda inte blir det ondas fiende. Man måste säkerställa att förslagen i ekodesignförordningen inte försvårar för begagnathandeln. Produkter måste bedömas enligt de regler som gällde när produkten ursprungligen släpptes ut på marknaden, trots att det kanske finns nyare regler – annars raseras hela tanken om att laga, låna och loopa.

Bidrar till hållbarhetsmålen

Att minska mängden avfall som uppstår är högt prioriterat för Avfall Sverige. Ett exempel är osynligt avfall, det vill säga det avfall som skapas i produktionen men som konsumenten aldrig ser. Det handlar om enorma mängder, 1 200 kilo avfall för en laptop.

EU-kommissionens ambitiösa förslag kan skapa helt nya förutsättningar för design och tillverkning, men också för konsumtion, reparerbarhet och utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Det bidrar därmed också på ett konkret sätt till de globala hållbarhetsmålen. Särskilt viktigt är att det ställs långtgående krav på producenterna eftersom deras materialval och tillverkningsmetoder i hög utsträckning avgör vilka möjligheter vi har att leva hållbart och att återvinna mer material när produkten väl är uttjänt.

Uppmaning till Strandhäll

Nu gäller det att förslaget inte dras i långbänk. Det behöver genomföras så snart som möjligt och i sin helhet. Det får inte heller sluta i en urvattnad kompromiss där särintressen ges inflytande framför det övergripande miljö- och samhällsekonomiska intresset.

På fredag, den 1 juli, tar Tjeckien över ordförandeklubban för EU, och vid årsskiftet är det Sveriges tur. Tillsammans kan vi skriva historia. Vi vill därför skicka en uppmaning till vår svenska miljöminister Annika Strandhäll och hennes tjeckiska kollega Anna Hubáčková om att göra ekodesignförordningen till en prioriterad fråga under Tjeckiens och Sveriges ordförandeskap i EU.

Ekodesignförordningen kan bli en gamechanger för hållbarhet.

Nämnda personer

Annika Strandhäll

Riksdagsledamot (S), ordförande S-kvinnor
Studier i arbets- och organisationspsykologi och i organisation och ledarskap (Göteborgs uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00