Stormigt kring avveckling av stöd till förnybar el

ELCERTIFIKAT. Energimyndighetens förslag för hur systemet för elcertifikat ska avvecklas fick snabbt underkänt. Nu har har partierna bakom energiöverenskommelsen skickat ut en ny testballong – men elproducenterna är inte nöjda.

Elcertifikatet kan sägas har blivit ett för bra styrmedel för sitt eget bästa. Målet från år 2017 om att ytterligare 18 terawattimmar förnybart skulle komma in i energimixen fram till år 2030 ser ut att nås med stor marginal redan nästa år.

Som en följd av det bedöms utbudet av certifikat komma att överstiga efterfrågan och därmed har priset också pressats ner.

Många efterfrågar därför ett stoppdatum där nya projekt slutar att tilldelas certifikat för sin producerade energi. De som hamnar i kläm är främst de producenter och investerare som räknat med ett matigare certifikatpris än dagens för att få ihop sina projektkalkyler.

Login