Ris och ros efter besked om elcertifikat

ENERGIÖVERENSKOMMELSEN. Alla var inte nöjda med regeringens besked om elcertifikatsystemet efter 2020, men en del av dessa kunde söka tröst i beskedet om nya regler för kärnavfallsfonden.

Elcertifikatsystemet ska utökas med 18 terawattimmar mellan åren 2020 och 2030, enligt Energiöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna.

Energimyndigheten har föreslagit att utbyggnaden av förnybar el inom elcertifikatsystemet borde koncentreras till slutet av 2020-talet. Detta på grund av dagens elöverskott samt behovet av nödvändiga nätförstärkningar. Men regeringen följer inte myndighetens rekommendation, utan ritar nu om den kvotkurva som myndigheten har föreslagit. Istället för en baktung kvotkurva, så har regeringen lagt fram en proposition med en linjär kurva där upptrappningen börjar år 2022 och fortsätter med 2 terawattimmar per år till år 2030.

Inget bra grepp, enligt branschorgansiationen Energiföretagen Sverige:

Login