Statskontoret: Jordbruksverket riskerar tappa expertis

FÖRVALTNING. Skenande it-kostnader tvingar Jordbruksverket att spara på annan verksamhet. Det kan leda till att myndighetens expertkunskaper urholkas och att jordbrukspolitiken blir mindre effektiv, varnar Statskontoret i en kritisk rapport.

Notan för ett nytt it-system för handläggning av EU-stöd under programperioden 2014-2020 har blivit väldigt mycket dyrare än vad Jordbruksverket beräknade. Notan har successivt saltats och ser nu ut att landa på cirka 600 miljoner kronor, att jämföra med den ursprungliga budgeten på 260 miljoner kronor. Det finns flera orsaker bakom de skenande kostnaderna, enligt den granskning som Statskontoret har gjort på regeringens uppdrag. Det handlar bland annat om bristande styrning från myndighetens sida samt sena politiska beslut från såväl EU som från den svenska regeringen.

Enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) kommer inte kritiken från Statskontoret som någon överraskning.

– Sedan vi tillträdde har vi vetat att det fanns de här problemen. Vi har haft en tät dialog med verket. Vi har även begärt den här granskningen från Statskontoret där man går på djupet och gör en genomlysning, säger Sven-Erik Bucht till Altinget.

Login