Statens VA-ansvar granskas av Riksrevisionen

Statens ansvar att stötta och kontrollera kommunernas insatser ska granskas av Riksrevisionen, till följd av de återkommande rapporterna om det eftersatta VA-underhållet. ”Positivt att VA-frågorna lyfts och vrids på” svarar branschorganisation.

Reinvesteringstakten är för låg i VA-näten och leder till att en underhållsskuld byggs upp, menar branschen. Nu inleder riksrevisionen en granskning av effektiviteten i&nbsp; statens insatser på området. <br>
Reinvesteringstakten är för låg i VA-näten och leder till att en underhållsskuld byggs upp, menar branschen. Nu inleder riksrevisionen en granskning av effektiviteten i  statens insatser på området.
Foto: Janerik Henriksson/TT
0:000:00