Sommarens hetta ledde till ökad dödlighet

KORTNYTT. Dödligheten bland äldre ökade under sommarens värmebölja, visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens sammanställning visar att dödligheten ökade under den heta sommaren jämfört med tidigare somrar. Under veckorna 23 till 35 var den totala överdödligheten cirka 700 dödsfall.

– Högst var dödligheten under veckorna 26, 29, 30 och 31, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande. 

Statistiken innehåller inte information som gör att se vilken andel av överdödligheten som direkt berodde på värmen. En signifikant överdödlighet syns bara i de äldre åldersgrupperna.

Under sommaren ökade också fall av både vibrioinfektion och totalt anmäldes 131 fall vilket kan jämföras med snittet på 20 fall per år de senaste fyra åren. Ehec-fall ökade också vilket kan ha orsakats av den varma sommaren då vanor och beteende bland människor förändrats på grund av vädret och eventuellt påverkat livsmedelsproduktionen.

– En trolig förklaring till sommarens ökning av vibriofall är att badvattnet var ovanligt varmt, ovanligt länge. Vibriobakterierna gynnas av vattentemperaturer över 20 grader. Dessutom var det sannolikt fler människor som badade mer, och därmed kom i kontakt med bakterierna, säger Anders Tegnell.

Ingen ökning skedde däremot av campylobacter, yersinia eller salmonella. Detta trots att sommaren ofta innebär en ökad risk för magsjuka på grund av smittoämnen i mat och vatten och förändrat beteenden vid måltider. 

Läs mer: Akutväntetiderna ökar för äldre

Forrige artikel SD: Ge Skogsstyrelsen förhandlingsuppdrag om nyckelbiotoper SD: Ge Skogsstyrelsen förhandlingsuppdrag om nyckelbiotoper Næste artikel Nya EU-regler om cabotage kan bli verklighet
Länsstyrelsen i Skåne vänder om ålfisket

Länsstyrelsen i Skåne vänder om ålfisket

HOTADE ARTER. Frågan om det svenska ålfisket har nått vägs ände, enligt Länsstyrelsen i Skåne som nu kräver ett effektivt fiskestopp och att regeringen samtidigt gör sig redo att lösa in ålfiskelicenserna.