Debatt

Slutreplik: Se fisket som en resurs för krisberedskap

Vi är inte emot havsbaserad vindkraft. Problemet är att nuvarande placering riskerar yrkesfisket, skriver Peter Ronelöv Olsson, ordförande Sveriges fiskares producentorganisation, i en slutreplik.

Rödspätta är en av de fiskarter som inte nyttjas i större utsträckning för matproduktion, skriver debattören.
Rödspätta är en av de fiskarter som inte nyttjas i större utsträckning för matproduktion, skriver debattören.Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Förra veckan skrev Konrad Stralka, vd Baltic Waters, i en replik att Sveriges fiskares producentorganisation gav en vilseledande bild när vi skrev att placeringen av den havsbaserade vindkraften är ett hot mot fiskenäringen. Det är ett ogrundat påstående. Låt oss diskutera denna fråga med öppna kort samt hålla fast vid vetenskap och fakta när vi pratar om framtidens utmaningar och möjligheter för våra hav och fiskebestånd.

Altingets gratis nyhetsbrev

Gott om outnyttjade resurser

När vi skrev om möjligheten för fisket att växla upp avsågs i händelse av krig eller kris. Fisket ska ses som en resurs och måste tas i beaktande när Sveriges beredskap förstärks. Det handlar alltså om att skala upp under en kortare period eller att fiska på outnyttjade bestånd. Det finns ingen anledning att misstolka detta.

Läs också

Vi ser att det finns flera outnyttjade resurser längs våra kuster som kan bidra till en ökad produktion av matfisk, därför finns det en möjlighet till utökad matförsörjning i händelse av krig eller kris. Exempelvis finns det fiskarter som i dag inte nyttjas i större utsträckning eller inte alls för matproduktion, bland annat braxen och rödspätta.

Fisket ska ses som en resurs och måste tas i beaktande när Sveriges beredskap förstärks. 

Vidare ser vi i Skagerrak tecken på ökad tillväxt hos vissa arter, som exempelvis kolja, där beståndet enligt ICES har gått upp med cirka 300 procent medan fisket bara har ökat med cirka 30 procent. Dessutom nyttjar inte Sverige sin del av EU:s gemensamma fiskekvoter optimalt.

Yrkesfisket riskeras

Vi anser att det är av yttersta vikt hur vi ansvarsfullt kan ta vara på våra marina resurser på ett hållbart sätt, allt annat är felaktigt. Vi är inte heller emot havsbaserad vindkraft. Vindkraften spelar en roll i den gröna omställningen och i arbetet med att tillgodose det växande behovet av förnybar energi.

Problemet är att nuvarande placering riskerar yrkesfisket. Just nu påverkas fiskets framtidstro och investeringsvilja starkt. Detta gör att investeringar minskar och fiskare tvingas avsluta sina verksamheter. Vi ser tyvärr detta redan i dag. Att mena att vindkraft måste planeras så att en långsiktig samexistens med fisket är möjlig är väl egentligen bara sunt förnuft?

Läs tidigare inlägg i debatten

Svenskt fiske hotas av utbyggnaden av havsbaserad vindkraft

Fiskare kan på kort tid flerfaldiga produktionen av matfisk till svenska hushåll på ett hållbart sätt. Men den möjligheten riskerar att försvinna i och med de omfattande planerna på utbyggnad av havsbaserad vindkraft, skriver Peter Ronelöv Olsson, ordförande Sveriges fiskares producentorganisation.

Replik: Svenskt fiske hotas inte av havsbaserad vindkraft

Sveriges fiskares producentorganisation vilseleder om hur fisket påverkas av utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Det menar Konrad Stralka, vd Baltic Waters.

Nämnda personer

Konrad Stralka

Vd Baltic Waters

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00