Skogsstyrelsen skriver till regeringen igen – begär en halv miljard

Långa väntetider vid bildandet av naturreservat får markägare med värdefulla fjällnära skogar att istället ansöka om avverkningstillstånd – som sedan nekas – för att få ut sin ersättning från staten. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket begär nu att en halv miljard kronor avsätts till fler reservat.

Herman Sundqvist och Björn Risinger vill att regeringen skyndsamt ser till att öka anslaget till skydd av värdefull natur med 450 miljoner kronor.
Herman Sundqvist och Björn Risinger vill att regeringen skyndsamt ser till att öka anslaget till skydd av värdefull natur med 450 miljoner kronor.Foto: Naturvårdsverket, Veronika Lax
Johanna Alskog

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skrev nyligen till regeringen och begärde ett förtydligande av skogspolitiken vad gäller hanteringen av värdefulla skogar. Nu har han återigen fattat pennan, den här gången tillsammans med Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger, och skrivit till regeringen.

De två generaldirektörerna begär i sin gemensamma hemställan att regeringen skyndsamt ökar anslaget för skydd av skog med 450 miljoner kronor. Delvis, enligt hemställan, kan det ske genom att flytta anslag från Skogsstyrelsen.

Myndigheternas anslag till skydd av natur räcker inte till och väntan på att bilda frivilligt formellt skydd blir så lång att skogsägare med fjällnära skog hoppar av processen. Istället väljer de att ansöka om avverkningstillstånd och få ut sin ersättning från staten när tillstånd nekas på grund av höga naturvärden. Det här skapar dubbelarbete för staten och försämrar möjligheterna att skydda skog, påpekar de två myndigheterna.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00