Skogsstyrelsen bjuder in brett

KORTNYTT. Samverkansprocessen kring inventeringen av nyckelbiotoper drabbades av avhopp för ett år sedan. Nu bjuder Skogsstyrelsen in på nytt – och inbjudningslistan har blivit längre.

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, SOF/Birdlife Sverige, Spillkråkan, Västerbottens allmänningsförbund, Svenska kyrkan samt forskare från SLU, Artdatabanken, Skogforsk och Göteborgs universitet. Det är de aktörer som står med på inbjudningslistan när Skogsstyrelsen ska bredda samverkansprocessen kring nyckelbiotopsinventeringen, detta i samband med att Skogsstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag om en nationell skogsinventering.

Altinget har tidigare skrivit om att de två forskare samt Naturskyddsföreningen, som hoppade av samverkansprocessen i protest för drygt ett år sedan, är öppna för att delta igen. Sedan dess har även Världsnaturfonden WWF har bestämt sig för att tacka ja.

Läs också: : Avhoppare åter öppna för samarbete

Login