Skogsinventering överlever inte borgerlig valseger

OMSVÄNGNING. Regeringens landsomfattande nyckelbiotopsinventering kan bli kortlivad – om den ens hinner komma igång. Moderaterna och Centern tänker blåsa av projektet vid en valseger.

Skogsstyrelsen har trampat i farstun sedan i höstas i väntan på startsignal från regeringen för den stora inventeringen av nyckelbiotoper i landets skogar, men regeringspartierna har uppenbara problem att enas kring hur det tioåriga projektet ska läggas upp. Skulle landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och miljöminister Karolina Skog (MP) trots allt lyckas sjösätta projektet innan mandatperioden är slut – så planerar inte Centern och Moderaterna för att lägga fingrarna emellan vid en borgerlig valseger.

C och M backar skogsägarprotester

När miljöminister Karolina Skog (MP) i Altinget gick ut med budgetnyheten om en nationell inventering gav hon Naturskyddsföreningen en del av äran för idén, men även Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har lyft behovet av en inventering. Från skogsägarhåll däremot har det tioåriga projektet mött protester, invändningar som Centern och Moderaterna sluter upp bakom.

– Moderaterna vill att inventeringen av nyckelbiotoper stoppas tills dess att man har sett över metoden och konsekvenserna för enskilda skogsägare. Nyckelbiotoperna innebär i praktiken ett avverkningsförbud eftersom inga certifierade sågverk tar emot timret. Detta slår hårt mot den enskilde skogsägaren och riskerar att leda till en absurd situation där skogsägare som värnar den biologiska mångfalden riskerar en ekonomisk förlust, säger Moderaternas miljöpolitiska talesperson Maria Malmer-Stenergard till Altinget.

Enligt Centerns miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe finns en problematik kring nyckelbiotoperna som gör att det inte är lämpligt att gå vidare med en inventering. Först krävs en samsyn kring hur kunskapen ska hanteras, enligt Yngwe.

LÄS OCKSÅ: Regeringen gör landsomfattande nyckelbiotopsinventering

Den problematik som både Yngwe och Malmer Stenergard pekar på är att marknadens miljöcertifiering är sammankopplad med nyckelbiotopsbegreppet. Det gör att när Skogsstyrelsen avgränsar en nyckelbiotop så blir den praktiska konsekvensen ett avverkningsstopp för skogägaren, då certifieringsreglerna inte tillåter avverkning av nyckelbiotoper.

Forrige artikel Andersson duckar om km-skatt Næste artikel Ex-kommissionär: För stort fokus på återvinning Ex-kommissionär: För stort fokus på återvinning
 • Rapportera

  Boris Gustafsson

  Skog är farlig för skogen.

  Se till att rösta rätt i höst.

 • Rapportera

  Göran Rönning · Skoglig debattör

  Skogsbruket är en miljöfarlig verksamhet

  Som all annan Miljöfarlig Verksamhet måste skogsbruket in ordna sig under Miljöbalken och dess försiktighets lagar Det måste bli ett slut på denna låtgå princip att skogsbruket är frikopplade från i princip alla lagar som finns för att skydda allmänintresset. MKB måst in i Skogsvårdslagen som i sin tur måste skärpass så att lagöverträdelser blir straffrättsliga. Vi kan inte fortsätta med ett skogsbruk som är straffriförklarade.

 • Rapportera

  Lars R Eriksson

  Certifiering utan inventering?

  Om Skogsstyrelsen inte avgränsar nyckelbiotoper så faller den grundläggande länken i den nuvarande kedjan för att certifiera skogsföretag. I teorin ska ett certifierat skogsföretag själv ta ansvar för att skyddsvärda skogar inte avverkas vare sig skogen är klassad som nyckelbiotop eller inte. I praktiken används kriteriet att ett skogsföretag kan behålla sin certifiering så länge man inte avverkar nyckelbiotoper.
  Men vad händer då om Skogsstyrelsen inte längre avgränsar nyckelbiotoper? Kravet för att behålla en certifiering kan ju inte bli mindre bara för det. Kommer FSC att kräva en annan oberoende inventering innan avverkning sker. Jag antar att det finns erfarenheter från andra länder där staten inte har underlättat certifieringen genom att inventera skogar. Och hur ska man hantera tiden mellan att staten slutar inventera till att man har nya kriterier och rutiner för inventering på plats? Ska man pausa certifieringen av skogsföretag? Det är bara FSC som kan svara på dessa frågor och hur de tänker agera för att inte värdet på en FSC-certifierng ska urholkas.

Centern vill kalla Per Bolund till finansutskottet

Centern vill kalla Per Bolund till finansutskottet

TAXONOMIN. Centern vill att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kallas till finansutskottet för att ge svar om Sveriges agerande i förhandlingarna kring EU:s taxonomi. "Vi vet fortfarande inte vad regeringen tycker i sak" säger C:s finanspolitiska talesperson Rickard Nordin till Altinget.