Skilda ministerreaktioner efter EU:s ålbeslut

ÅL. På onsdag morgon blev EU:s fiskeministrar eniga om att göra mer för att skydda den hotade ålen, främsta åtgärden är ett tre månaders fiskeriförbud. De danska och svenska reaktionerna skiljer sig åt.

Den danska fiskeministern Karen Ellemann (V) var lättad efter fiskeministrarnas förhandlingar om fiskekvoter i Bryssel i veckan. Den danska ministern var stark motståndare mot det förbud mot ålfiske som EU-kommissionen hade lagt fram. Överenskommelsen blev istället ett förbud mot fiske av blankål i Östersjön under en tremånaders period, när ålen har sin vandringsperiod.

 – Jag är tillfreds med att vi har avvärjt kommissionens förslag om ett totalt förbud mot yrkesfiske av ål, det hade varit ett mycket hårt slag mot de danska ålfiskarna, säger Karen Ellermann i ett pressmeddelande.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) var mindre nöjd. Sverige drev i förhandlingarna att förbudet skulle utvidgas till att omfatta även glasål och alla EU:s vatten.

Login