SKB: Brett stöd bland svenskarna för slutförvar

KÄRNAVFALL. Två tredjedelar av svenskarna anser att regeringen bör tillåta byggnationen av ett slutförvar, enligt en opinionsundersökning som Svensk kärnbränslehantering har låtit göra. Men undersökningen sågas av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.

Kärnkraftsindustrins samägda bolag Svensk kärnbränslehantering AB ser till att hålla den politiskt komplicerade frågan om kärnavfallets framtid som just nu ligger på regeringens bord levande.

I en nationell opinionsundersökning utförd av Novus har de ställt frågor till allmänheten för att undersöka inställningen inför kärnavfallsbeslutet (se faktaruta).

Resultatet visar att ”totalt 2 av 3 av den svenska befolkningen 18-79 år anser att regeringen bör tillåta byggnationen av ett slutförvar” samtidigt som samma majoritet ”anser att vi som lever nu bör lösa den långsiktiga förvaringen.”

Men från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ger man inte mycket för undersökningen.
– De frågar egentligen först och främst om ”regeringen får ta ett beslut”. Jag tycker det är väldigt svårt att läsa ut någonting ur den frågan egentligen, säger Johan Swahn, kanslichef vid MKG, till Altinget.

Han fortsätter:
– Min bild när jag ser de här frågorna är att de har inget värde. De mäter inte den viktigaste frågan, som är ”Om det finns osäkerheter rörande om kärnbränsleförsvaret är säkert eller inte – kan regeringen då godkänna det?”

Även den andra frågeställningen får underkänt av Johan Swahn, då det inte tydliggör att det finns en möjlighet att framtida tekniker för kärnavfallshanteringen kan vara bättre än det som står till buds idag.
– Jag tycker att frågorna främst är ställda med avsikten att få fram något som kärnavfallsbolaget kan använda för att trycka på regeringen att ta ett snabbare beslut, säger  han.

Login