Sida ska arbeta för ett friskare hav

KORTNYTT. Sida ska ansluta sig till Världsbankens nya havsfond och under fyra år bidra med 300 miljoner kronor.

Fonden ska arbeta med att bland annat förvalta fiske och vattenbruk, stärka miljövänlig hållbar utveckling av turism, avsalting och sjöfart samt förnybar energi och vattenbruk. Dessutom ska fonden stärka regeringars förmåga att hantera sina marina resurser och kustresurser. 

– Världens olika havsområden är viktiga för oss alla, men det finns enorma problem som behöver lösas av länder över hela världen för att säkerställa den framtida tillgången till fisk och andra tjänster som världens hav ger oss människor, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin i ett pressmeddelande.

Andra länder som bidrar till fonden är Norge, Danmark, Island, Tyskland, Portugal, Frankrike och Kanada, samt EU. Fonden stöder genomförandet av FN:s globala mål 14, som omfattar den hållbara användningen av hav och marina resurser.

Login