Segstartat miljardstöd till energibesparing igång

Regeringens 4,3 miljarder till effektivare energianvändning i flersbostadsbeståndet har haft svårt att komma ur startblocken. Men redan nu oroas man vid målgången.
”Det är ett slutår på det här stödet 2023. Det är rätt så kort tid,” säger Boverkets Per Lindkvist.

Foto: Hasse Holmberg / TT
Jacob Hederos

Vikten av fler energieffektiviserande åtgärder lyfts än en gång upp av Energimyndigheten i deras framtidsprognos. Inom bland annat bostads- och servicesektorn anses potentialen omfattande. Nuvarande styrmedel beräknas sammantaget leverera 12 terawattimmars besparing fram till 2050. Men insatsen skulle kunna bli större, skriver myndigheten, som repeterar budskapet om att mer insatser också behövs för att nå de nationella målen till år 2030.

Men samtidigt medger myndigheten att flaggskeppet i regeringens energieffektiviseringspolitik inte räknats in i någon av scenarierna, vilket gör att bedömningen kan behöva förändras snabbt.

Regeringen har nämligen avsatt att 900 miljoner kronor i årets budget, samt aviserat 2,4 miljarder 2022 och en miljard kronor 2023 på ett nytt stöd för att energieffektivisera flerbostadshus.

{{toplink}}
Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
Läs också

Frågan är dock hur väl planen kan falla ut? Förordningen som ska sätta upp ramarna för Boverkets och länsstyrelsernas hantering av insatsen har stött på intern patrull inom regeringen och samarbetspartierna, och det var först under måndagen som förordningen skickades ut på remiss. 

Den ursprungliga planen på att stödet skulle kunna gå att söka från halvårsskiftet i sommar ska därför ha gått delvis om intet. Förslaget är nu att förordningen ska gälla från första augusti för bostadsrätter, medan tidsplanen fortfarande kan hålla för hyresrätterna.

0:000:00