Debatt

SD: Socialdemokraternas obegripliga konst att montera ner ett elsystem och samtidigt öka utsläppen

När reservkraften inte räcker till är det roterande bortkoppling av elkunder som gäller, något som inte går att utesluta om den kommande vintern blir kall. Således bidrar Socialdemokraternas energipolitik till en kraftförsörjning som är allt annat än tillförlitlig och som ökar utsläppen av koldioxid i Sverige. Det skriver Martin Kinnunen, Elsa Widding och Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna.

Av politiska skäl stängdes sedan funktionsdugliga och lönsamma reaktorer ned med en kapitalförstöring på flera miljarder, med ett funktionellt sämre elsystem som resultat, skriver tre företrädare för Sverigedemokraterna. 
Av politiska skäl stängdes sedan funktionsdugliga och lönsamma reaktorer ned med en kapitalförstöring på flera miljarder, med ett funktionellt sämre elsystem som resultat, skriver tre företrädare för Sverigedemokraterna. Foto: Hannes Flo/Flickr
Elsa Widding
Martin Kinnunen
Mattias Bäckström Johansson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den senaste tiden har vi fått en glimt av vad en framtida rödgrön svensk regering kommer att fortsätta driva för energipolitik. Detta efter det att systerpartierna i Tyskland beslutat att fokusera på kolkraft igen och fortsätta lägga ned fungerande kärnkraft. Även i Tyskland går det nämligen en tydlig och skarp gräns mellan vänsterpartierna och de borgerliga – för och emot kärnkraft.

Här i Sverige har Socialdemokraterna tillsammans med sina vänsterkamrater under snart 8 år samstämmigt proklamerat att vi måste ställa om energisystemet. Frågorna som dock borde ha ställts till denna enade svenska vänster är - varför och till vad?

Om det ska vara någon vits att ställa om en verksamhet bör det rimligtvis vara till någonting som är funktionellt bättre, mer ekonomiskt och har klimatmässiga fördelar eller på något annat sätt innebär en positiv förändring. Tyvärr lyser svaren på dessa frågor med sin frånvaro. Helt utan konsekvensanalys har den socialdemokratiska regeringen valt att montera ner ett av världens mest effektiva och klimatmässigt bästa elsystem.

Sverige var väl rustat förr

Genom en kombination av vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme hade Sverige i mitten av 1980-talet ett utomordentligt kraftfullt system för elproduktion, som redan då var nästan 100 procent fossilfritt. Detta kombinerades med ett mycket väl genomtänkt elnät, både tekniskt och geografiskt, där vattenkraften i norr och kärnkraften i söder organiserades i elområden som i huvudsak var i balans. Systemförluster och behovet av överföringskapacitet minimerades.

Av politiska skäl stängdes sedan funktionsdugliga och lönsamma reaktorer ned med en kapitalförstöring på flera miljarder, med ett funktionellt sämre elsystem som resultat.

Som en följd av detta produceras elen i mindre utsträckning när vi behöver den, vilket resulterar i elpriser som i dag kan variera med förbluffande 13 520(!) procent från en dag till en annan och där den el vi har tillgång till dessutom är av sämre kvalitet än tidigare. Krisen i den svenska energiförsörjningen är resultatet av en politik som styrts av inkompetens, önsketänkande och aktivism.

Fossilanvändningen ökar med den nedmonterade kärnkraften

Argumentationen har varit att Sverige och världen står inför ett klimatnödläge. Bilder på isbjörnar ståendes på isflak på öppet vatten, uttorkade barn i Afrika och ”brinnande” asfalt i Indien har kablats ut, vilket underblåst en snabb förändring av energipolitiken. Trots detta har de rödgröna varit mer fokuserade på att stänga ned fossilfri svensk kärnkraft istället för att bidra till att minska den fossila energianvändningen. Något som lett till att södra Sverige slår elprisrekord på löpande band då det numera är kolkraft och rysk naturgas som sätter priset på elen, istället för den kärnkraft som de rödgröna nu lagt ned.

En massiv expansion av så kallade hållbara energikällor i form av väderberoende kraftproduktion som exempelvis vindkraft har motiverats och exploderat. Men vilka fakta stödjer att dessa är hållbara, och hur står sig exempelvis vindkraften mot kärnkraft i en inbördes jämförelse?

Vi konstaterar vidare att det oljedrivna Karlshamnsverket - vilket beskrivs som den sista livlinan i det svenska kraftsystemet - under 2021 förbrukade 28 000 ton olja. Under 2021, efter stängningen av Ringhals, startades Karlshamnsverket 63 gånger och var i drift mer än sammanlagt under hela tioårsperioden 2011-2020.

När reservkraften inte räcker till är det roterande bortkoppling av elkunder som gäller, något som inte går att utesluta om den kommande vintern blir kall. Således bidrar Socialdemokraternas energipolitik till en kraftförsörjning som är allt annat än tillförlitlig och som ökar utsläppen av koldioxid i Sverige.

Det här är inte hållbart

Svenskt Näringsliv har i sin analys kommit fram till att dagens energipolitiska mål om ett 100 procent förnybart elsystem kommer att bli minst 40 procent dyrare än ett teknikneutralt och fossilfritt elsystem. Detta ska ses i ljuset av att vi redan nu har historiskt höga elpriser med den politik som Socialdemokraterna och deras politiska meningsfränder driver. Fortsätter vi på inslagen väg kommer elpriserna att slå nya rekord och dra åt strypsnaran ännu hårdare på svenska hushåll och svenskt näringsliv. Det är rent ansvarslöst och farligt.

Så här kan det inte få fortsätta.

Vi kommer nu utifrån det uppdrag som Elsa har fått av vår partiledning att primärt fokusera på bolagsstyrningen av Vattenfall, som vid ett regeringsskifte efter höstens val, kommer att bli en nyckel i omställningen mot en fossilfri energiförsörjning. Detta måste göras i samverkan och samarbete med Svenska Kraftnät, då det är uppenbart att elproduktionen måste gå hand i hand med energiöverföringssystemet.

Vi måste sålunda ta oss tillbaka till den fungerande ordning vi en gång hade på svensk energimarknad, vilken Socialdemokraterna systematiskt monterat ned. För detta krävs det dock en ny regering som inte är fastlåst i miljöpartistisk retorik och en världsfrånvänd och skadlig samhällsvision om endast väderberoende och högst opålitlig elproduktion.

Nämnda personer

Khashayar Farmanbar

Entreprenör
Fil. kand datavetenskap (Luleå tekniska uni., 2000) och kandidatexamen industriell marknadsföring (Luleå tekniska uni., 2003)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00