Debatt

SD: Snart kastas Sverige in i en cementkris

Frågan om Cementas miljötillstånd måste snabbt upp på regeringens dagordning. Annars riskerar Sverige byggstopp, arbetslöshet och inbromsande ekonomi. Det skriver Martin Kinnunen (SD), klimat- och miljöpolitisk talesperson, och Tobias Andersson (SD), näringspolitisk talesperson.

”En utebliven produktion i Cementas anläggning på Gotland kommer att medföra allvarliga samhällskonsekvenser.”
”En utebliven produktion i Cementas anläggning på Gotland kommer att medföra allvarliga samhällskonsekvenser.”Foto: Fredrik Sandberg /TT
Martin Kinnunen
Tobias Andersson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen och dess vänsterkamrater lade inför valet det berömda ”locket på” när det gäller Cementa och den stundande cementkrisen. I en tid med begynnande lågkonjunktur, skyhöga el- och drivmedelspriser samt en inflation på historiskt höga nivåer runt tio procent så är frågan kring Cementas fortsatta verksamhet och cementtillgången ett reellt hot mot svensk ekonomi och sysselsättning. Därför måste tillståndsfrågan kring Cementa snabbt upp på regeringens dagordning.

”Allvarliga samhällskonsekvenser”

För att sammanfatta så beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland den 6 juli 2021. Det befintliga tillståndet löpte ut den 31 oktober. I dag verkar Cementa med ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 31 december 2022. Det är ett resultat av den tidigare regeringens tillfälliga ändringar i miljöbalken. Ändringen gav regeringen möjlighet att pröva en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva kalkstenstäkt i vissa undantagsfall. Situationen är sålunda inte på något sätt löst utan klockan tickar.

Sveriges ekonomi och sysselsättning kan inte tillåtas riskeras på grund av en rigid och oflexibel miljölagstiftning som endast så kallade miljöpartier anser fyller sin funktion.

Cementa har lämnat in en ny ansökan till domstolen. Denna ansökan är en form av bryggtillstånd mellan det tillfälliga och det långsiktiga. Vi står sålunda återigen inför en juridisk prövning enligt den fyrkantiga miljöbalken, vilken riskerar att kasta Sverige in i en cementkris.

Cementas verksamhet kommer att behövas under överskådlig framtid för att tillgodose väsentliga allmänna intressen. Behovet av kalksten kan inte tillgodoses på något annat tillfredsställande sätt. Verksamheten är därför av nationell betydelse. En utebliven produktion i Cementas anläggning på Gotland kommer att medföra allvarliga samhällskonsekvenser.

Arbetslöshet och investeringsbortfall väntar

Vad riskerar Sverige då för konsekvenser om det skulle bli ett nej i domstolen? Under 2021 gjorde Byggföretagen en omfattande konsekvensanalys av vad ett cementstopp skulle innebära för Sverige där de bland annat lyfte fram följande: byggstopp, arbetslöshet och inbromsande ekonomi. Effekterna skulle röra 280 000 jobb och ett investeringsbortfall motsvarande 20 miljarder kronor i månaden. Dessa allvarliga samhällskonsekvenser måste undvikas för att inte förvärra den ekonomiska situation Sverige befinner sig i och fördjupa den begynnande lågkonjunkturen.

Sveriges ekonomi och sysselsättning kan inte tillåtas riskeras på grund av en rigid och oflexibel miljölagstiftning som endast så kallade miljöpartier anser fyller sin funktion. Makten att lösa den uppkomna situationen ligger hos oss som politiker och ytterst regeringen. Vi är beredda att förutsättningslöst hitta en lösning på den annalkande cementkrisen och kommer nu att i lämpliga fora omgående lyfta frågan med regeringen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00