SD: SMHI ägnar sig åt tendentiös opinionsbildning

KLIMAT. SMHI har för stort fokus på de värsta framtidsscenarierna i sin information om klimatförändringarna, enligt Sverigedemokraterna som anser att myndigheten sysslar med tendentiös opinionsbildning.

"Länsstyrelsens tjänstemän har svalt SMHI:s propaganda om havsnivåhöjningar med hull och hår." skriver Thoralf Alfsson, SD-ledamot i Kalmar kommunfullmäktige och före detta riksdagsledamot, i ett blogginlägg strax före jul.

Enligt Alfsson hotas en detaljplan på Öland på grund av att klimatalarmisterna på Länsstyrelsen i Kalmar lyssnar på propagandan om klimatförändringarna från SMHI.

Alfsson har stöd

Och Thoralf Alfsson har stöd från sitt parti i uppfattningen att SMHI:s arbete med att informera om klimatförändringarna inte är sakligt nog. I sin budgetmotion skriver Sverigedemokraterna att SMHI är en viktig samhällsinstitution, men som "inte bör ägna sig åt tendentiös opinionsbildning". Därför vill SD reducera anslaget med elva miljoner kronor.

– Delvis handlar det om att renodla verksamheten, säger Martin Kinnunen, SD:s miljöpolitiska talesperson, till Altinget.

Läs också: Miljöministern oroad över SD:s syn på SMHI

Kinnunen är bland annat kritisk till SMHI:s arbete med att göra regionala framtidsanalyser av klimatförändringarna, samtidigt som det finns stora osäkerheterna om klimateffekterna på global nivå.

– Man kan diskutera om det är lämpligt. Man för ut modellerna i media, men talar inte om den enorma osäkerheten, säger han.

SMHI brister i saklighet

Enligt Kinnunen lägger SMHI för mycket energi på att opinionsbilda.

– Forskningen används till opinionsbildande verksamhet. Man har ett syfte, inte att ta fram kunskap, utan att skapa opinion, säger han.

Vad är skillnaden på att sprida information och att skapa opinion?

– Man måste tala om att det är extremt stora osäkerheter i prognoserna. Vi vet att det finns en växthuseffekt, men det är mycket som annat som också påverkar, säger Martin Kinnunen.

Sverigedemokraterna vill inte lägga sig i vid SMHI forskar om, men anser att SMHI:s information brister i saklighet.

– I sina klimatmodeller väljer man att fokusera på det värsta och inte vara tydlig med hur stor osäkerheterna är. Det är inte allsidig information. Jag tolkar det som att SMHI anser att det är en del av myndighetens uppdrag att driva opinionsbildning, säger Martin Kinnunen och tar även som exempel SMHI-medarbetare som kopplar de senaste årens julväder med klimatutvecklingen i världen.

GD: "Inget vi snyter fram"

SMHI:s generaldirektör Rolf Brennerfelt håller inte med Martin Kinnunen och Sverigedemokraterna om att myndighetens information kring klimatförändringarna inte skulle vara saklig nog. SMHI är en expertmyndighet som följer det internationella samarbetet i klimatfrågorna.

– Vi har regeringens uppdrag att informera om klimatförändringar. Allt vi går ut med är grundat i våra vetenskapliga beräkningar. Det är inget vi snyter fram, säger han till Altinget och fortsätter:

– Vi pekar inte på några exakta temperaturförändringar. Vi visar på en trend, säger han.

Marknaden vill ha klimatanalyser

Rolf Brennerfelt påpekar också att det finns ett stort intresse för SMHI:s framtidsscenarier från marknaden, framför allt från försäkringsbranschen.

– Det ligger ingen politik eller opinion bakom det, utan det är det som verkligen händer. De är extremt intresserade, säger han.

Skeptiker söker sig till SD

Sverigedemokraterna är det parti i riksdagen som har den mest avvikande hållningen i klimatpolitiska frågor. På frågan om det lockar nya väljare svarar Martin Kinnunen:

– Klimatet är en fråga som är ganska polariserad. Bland dem som är mest skeptiska finns det de som söker sig till oss. Men de ska också veta att vi tycker att man ska arbeta för att få ner växthusgaserna. Skillnaden mellan oss och andra partier handlar om vad det får kosta, var man ska göra det och om man ska ha övergripande mål eller sektorsmål, säger han.

Forrige artikel Utvinning av olja och gas kan förbjudas Næste artikel Energikommissionen vill effektivisera svensk industri Energikommissionen vill effektivisera svensk industri
 • Rapportera

  Per F · Multisvensk humanist

  SMHI?

  Jag håller inte med SD i mycket men när de går emot SMHI så kan man endast hålla med. Tänk att ha den felprocent i jobbet som finns på SMHI och få fortsätta på jobbet.

  De kan ju inte ens läsa av vädret där de sitt personligen.

  Titta ut egenom fönstret är den säkraste diagnosen av vädret. inte SMHI och deras vetenskap.

 • Rapportera

  Ali B

  Vad säger SMHI

  Första meningen på SMHI:s hemsida om att "havet stiger" lyder:
  "Det är många processer som påverkar den globala havsnivåhöjningen."

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/havet-stiger-1.103636

 • Rapportera

  jonas b

  Osäkerheten i prognosen...

  är väll inte anjedning att dra tillbaka anslag, det borde väll vara tvärtom, om man tycker SMHI inte kan nå ut med sådan osäkerhet så borde de väll få mer pengar att berätta vad modellernas osäkerhet är, kontra vad tidigare prognosers korrekthet varit.

 • Rapportera

  Peter Gunnarsson · Stockholms Universitet

  Har inte alla kanoterna i stallet

  Det måste vara ett av årets mest korkade replikerna från SD. Att deras representanter har låg utbildning och lider av faktaresistens vet vi om men nu har de faktiskt slagit rekord.

 • Rapportera

  Lars Cornell · Klimatrealism

  SD är klimatrealister

  De är bra Martin Kinnunen, jag stödjer dig fullständigt.
  Av 100 simuleringar med IPCCs och SMHIs modeller har 98 visat sig ej stämma med verkliga iakttagelser. Så skall vi givetvis inte fortsätta.

  Dra ned på anslagen till SMHI och skapa en motpol liknande NIPCC som är vetenskapligt ifrågasättande av SMHIs och IPCCs forskning. Det är så forskning skall bedrivas.

  En av världens främsta forskare Dr. R. Lindzen ger Trump rådet att skära ned på de 2,5 miljarder dollar som USA spenderar på klimatforskning.
  - Grupptänkande har så skadat fältet att finansieringen bör kraftigt begränsas tills fältet rensats upp, samt 
  - Klimatvetenskapen har satts tillbaka två generationer och de har förstört sina intellektuella grundvalar.

  Kina anser inte att koldioxid är en förorening och den åsikten sprider sig snabbt i världen. I Sälen nyligen presenterade statsminister Löfven en lista på hot och där var ’klimathotet’ nedgraderat till sista plats.

  Även vår statsminister är tydligen på väg att bli klimatrealist.
  .

 • Rapportera

  ALi B

  SD är klimatförnekare

  ... annars håller jag med om att alternativa teorier kring människan påverkan av klimatet bör få högre anslag.

  Men på riktigt, om du Lars Cornell drar avgasröret in i din bil-kupe och kör omkring ett år och om det visar sig att inga försämringar på din hälsa har skett - då ska jag också bli klimatförnekare....

 • Rapportera

  ALi B

  Påståendet av Lars Cornell att inte Kina anser är en förorening...

  så är ändå Kinas officiella mål är att vända utsläppen före år 2030.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-och-kina-ratificerar-klimatavtalet/

 • Rapportera

  Lars Cornell · Orsak och verkan.

  Scientists believe

  AliB
  Om jag kapar avgasrören kommer det ut lika mycket koldioxid, och det är ingen förorening.

  USA kommer att ratificera Parisavtalet. Det behövs beslut i Kongressen för det och ett sådant beslut kommer ej att tas.

  Kina får enligt Parisavtalet släppa ut så mycket de vill.

  Visst skall vi hålla tilbaka användning av fossila bränslen men inte för klimatets skull.
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

 • Rapportera

  Ali B

  Klimatförnekare

  Men du kommer fortfarande inte dra avgasröret in i bilen och köra iväg, eftersom det är skadligt...

  Nej Parisavtalet är inte bindande men faktum kvarstår att Kina lovat bromsa utsläppen av koldioxid .

  Jag avslutar med citera Naturvårdsverket:

  "Utsläppen av koldioxid är så gigantiska att de står för mer än hälften av människans sammanlagda klimatpåverkan."

  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Darfor-blir-det-varmare/Andra-vaxthusgaser/

 • Rapportera

  Lars Cornell · Koloxid dör man av

  Koldioxidens klimatpåverkan obevisad.

  "Men du kommer fortfarande inte dra avgasröret in i bilen och köra iväg, eftersom det är skadligt... "
  Det beror inte på koldioxid utan på koloxid och litet annat.

  " ... människans sammanlagda klimatpåverkan."
  Sedan 1800-talets kallperiod har temperaturen ökat med 0,8°. Av det står människans påverkan med högst hälften men kanske inget alls. 0,8 garder är samma klimatskillnad som finns mellan Stockholm och Uppsala - hu så hemskt.


 • Rapportera

  Lars Cornell · Koldioxid mår vår värld bra av.

  "195 länder är eniga ..."

  Eniga om vad? I Marrakech nyligen var de inte så eniga.
  I alla de 195 länderna står klimathotet sist på listan över olika hot.
  Efter statsminister Löfvens framträdande i Sälen nyligen står det hotet numera sist även på den svenska listan.
  Det verkliga hotet är ett kallare klimat, en ny liten istid.
  En något varmare och skönare värld är det bara att välkomna.

  MER KOLDIOXID ÄR INGET HOT UTAN EN MÖJLIGHET ATT FÖRSÖRJA EN ÖVERBEFOLKAD VÄRLD MED MAT OCH NÖDVÄNDIGA PRODUKTER.

  Men jag förstår din oro. Det är risk att du Björn-Ola Linnér liksom J. Rockström snart får se er om efter annat jobb.
  .

 • Rapportera

  Lars Cornell · Koldioxid mår vår värld bra av.

  Kanske förlåt ?

  Björn-Ola Linnér, jag var kanske litet onödigt dum mot dig.
  Om du har flexibiliteten att tänka på olika sätt så kanske du kommer att ägna din forskning åt att jämföra
  - nyttan av mer koldioxid för mänskligheten och allt levande på vårt klot med
  - tänkbar skada om det ens finns någon sådan.

  Då kan din forskning bli till stor nytta för politiska beslut.