SD: SMHI ägnar sig åt tendentiös opinionsbildning

KLIMAT. SMHI har för stort fokus på de värsta framtidsscenarierna i sin information om klimatförändringarna, enligt Sverigedemokraterna som anser att myndigheten sysslar med tendentiös opinionsbildning.

SMHI för mycket energi på att opinionsbilda, enligt partietws miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen. "Forskningen används till opinionsbildande verksamhet" säger han.
SMHI för mycket energi på att opinionsbilda, enligt partietws miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen. "Forskningen används till opinionsbildande verksamhet" säger han.Foto: Riksdagen
Johanna Alskog

"Länsstyrelsens tjänstemän har svalt SMHI:s propaganda om havsnivåhöjningar med hull och hår." skriver Thoralf Alfsson, SD-ledamot i Kalmar kommunfullmäktige och före detta riksdagsledamot, i ett blogginlägg strax före jul.

Enligt Alfsson hotas en detaljplan på Öland på grund av att klimatalarmisterna på Länsstyrelsen i Kalmar lyssnar på propagandan om klimatförändringarna från SMHI.

Alfsson har stöd

Och Thoralf Alfsson har stöd från sitt parti i uppfattningen att SMHI:s arbete med att informera om klimatförändringarna inte är sakligt nog. I sin budgetmotion skriver Sverigedemokraterna att SMHI är en viktig samhällsinstitution, men som "inte bör ägna sig åt tendentiös opinionsbildning". Därför vill SD reducera anslaget med elva miljoner kronor.

– Delvis handlar det om att renodla verksamheten, säger Martin Kinnunen, SD:s miljöpolitiska talesperson, till Altinget.

Läs också: Miljöministern oroad över SD:s syn på SMHI

Kinnunen är bland annat kritisk till SMHI:s arbete med att göra regionala framtidsanalyser av klimatförändringarna, samtidigt som det finns stora osäkerheterna om klimateffekterna på global nivå.

– Man kan diskutera om det är lämpligt. Man för ut modellerna i media, men talar inte om den enorma osäkerheten, säger han.

SMHI brister i saklighet

Enligt Kinnunen lägger SMHI för mycket energi på att opinionsbilda.

– Forskningen används till opinionsbildande verksamhet. Man har ett syfte, inte att ta fram kunskap, utan att skapa opinion, säger han.

Vad är skillnaden på att sprida information och att skapa opinion?

– Man måste tala om att det är extremt stora osäkerheter i prognoserna. Vi vet att det finns en växthuseffekt, men det är mycket som annat som också påverkar, säger Martin Kinnunen.

Sverigedemokraterna vill inte lägga sig i vid SMHI forskar om, men anser att SMHI:s information brister i saklighet.

– I sina klimatmodeller väljer man att fokusera på det värsta och inte vara tydlig med hur stor osäkerheterna är. Det är inte allsidig information. Jag tolkar det som att SMHI anser att det är en del av myndighetens uppdrag att driva opinionsbildning, säger Martin Kinnunen och tar även som exempel SMHI-medarbetare som kopplar de senaste årens julväder med klimatutvecklingen i världen.

GD: "Inget vi snyter fram"

SMHI:s generaldirektör Rolf Brennerfelt håller inte med Martin Kinnunen och Sverigedemokraterna om att myndighetens information kring klimatförändringarna inte skulle vara saklig nog. SMHI är en expertmyndighet som följer det internationella samarbetet i klimatfrågorna.

– Vi har regeringens uppdrag att informera om klimatförändringar. Allt vi går ut med är grundat i våra vetenskapliga beräkningar. Det är inget vi snyter fram, säger han till Altinget och fortsätter:

– Vi pekar inte på några exakta temperaturförändringar. Vi visar på en trend, säger han.

Marknaden vill ha klimatanalyser

Rolf Brennerfelt påpekar också att det finns ett stort intresse för SMHI:s framtidsscenarier från marknaden, framför allt från försäkringsbranschen.

– Det ligger ingen politik eller opinion bakom det, utan det är det som verkligen händer. De är extremt intresserade, säger han.

Skeptiker söker sig till SD

Sverigedemokraterna är det parti i riksdagen som har den mest avvikande hållningen i klimatpolitiska frågor. På frågan om det lockar nya väljare svarar Martin Kinnunen:

– Klimatet är en fråga som är ganska polariserad. Bland dem som är mest skeptiska finns det de som söker sig till oss. Men de ska också veta att vi tycker att man ska arbeta för att få ner växthusgaserna. Skillnaden mellan oss och andra partier handlar om vad det får kosta, var man ska göra det och om man ska ha övergripande mål eller sektorsmål, säger han.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00