Debatt

SD: Partiöverläggningar om cementa behövs

Utredningen som skulle se över miljöprövningssystemet blev en tummetott. Vi föreslår nu att regeringen omgående kallar till partiöverläggningar för att undvika en annalkande cementkatastrof, skriver Martin Kinnunen (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD).

I dag verkar Cementa under ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 31 december 2022.
I dag verkar Cementa under ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 31 december 2022.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Mattias Bäckström Johansson
Martin Kinnunen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den socialdemokratiska regeringen och dess vänsterkamrater har lagt det berömda ”locket på” när det gäller Cementa. I en tid med begynnande lågkonjunktur, skyhöga el- och drivmedelspriser samt en galopperande inflation på historiskt höga nivåer runt åtta procent i juli månad så låtsas regeringen som om frågan kring Cementa och cementtillgången helt enkelt inte är ett reellt hot mot svensk ekonomi och sysselsättning. Så här kan vi inte ha det.

Klockan tickar

För att rekapitulera så beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland den 6 juli 2021. Det befintliga tillståndet löpte ut den 31 oktober. I dag verkar Cementa under ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 31 december 2022. Detta är sålunda en situation som inte på något sätt är löst, utan klockan tickar.

Att blunda för denna verklighet och hoppas på det bästa är inte värdigt en svensk regering.

Cementa har lämnat in en ny ansökan till domstolen. Den här ansökan är en form av bryggtillstånd mellan det tillfälliga och det långsiktiga, vilket Cementa enligt uppgift arbetar med. Vi står återigen inför en juridisk prövning enligt den fyrkantiga miljöbalken.

Vad riskerar Sverige för konsekvenser om det skulle bli ett nej i domstolen? Under 2021 gjorde Byggföretagen en omfattande konsekvensanalys av vad ett cementstopp skulle innebära för Sverige där de bland annat lyfte fram följande: byggstopp, arbetslöshet och inbromsande ekonomi. Effekterna skulle röra 280 000 jobb och ett investeringsbortfall motsvarande 20 miljarder kronor i månaden.

Regeringen blundar

Att blunda för denna verklighet och hoppas på det bästa är inte värdigt en svensk regering. Dessa allvarliga samhällskonsekvenser måste undvikas. Vi har under lång tid drivit frågorna rörande översyn och förenkling av miljötillståndsprocessen och tillämpningen av bland annat miljöbalken.

De frågor som vi primärt lyft är att:

  1. Förenkla, i syfte att uppnå billigare, snabbare och effektivare tillståndsprocesser 
    Det är av vikt att tillståndsprövningarna anpassas till verksamheternas förutsättningar på ett tydligt sätt. De olika tillståndsprövningar som en verksamhet genomgår behöver därför vara tydligt avgränsade och spegla det skede verksamheten befinner sig i. En uppdelad prövning i flera steg ska syfta till att minska investeringsrisken för verksamhetsutövaren och inte som en dubbelprövning.
  2. Beakta tillämpbara undantag i EU-regelverket
    I Sverige ägnar vi oss åt så kallad överimplementering av EU-regler på ett sätt som är direkt hämmande för vår industriella utveckling. Praxis bör vara att Sverige, om det inte återfinns synnerligen goda skäl, lägger sig på en miniminivå vid implementering av EU-direktiv.
  3. Begränsa antalet myndigheter som för statens talan
    Målet ska vara att det sökande företaget endast behöver vända sig till en myndighet som för statens talan i tillståndsfrågan. Myndigheten som bär ansvaret för hela tillståndsprocessen har att göra en samlad avvägning utifrån alla relevanta och kända uppgifter i ärendet.

Miljölagstiftning för miljöpartister

Vi noterar till vår förskräckelse att den av regeringen tillsatta utredning som skulle se över det nuvarande miljöprövningssystemet endast blev en tummetott efter år av utredande. Vi föreslår nu att regeringen omgående kallar till partiöverläggningar för att undvika en annalkande cementkatastrof.

Sveriges ekonomi och sysselsättning kan inte tillåtas riskeras på grund av en rigid och oflexibel miljölagstiftning som endast Miljöpartiet anser fyller sin funktion. Makten att lösa den uppkomna situationen ligger hos oss som politiker. Vi är beredda att förutsättningslöst hitta en lösning på cementkrisen – frågan är om den socialdemokratiska regeringen är det?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00