S-ledamöter vill vara mindre i riksdagen – av klimatskäl

KORTNYTT. Magnus Manhammar (S) och Emilia Töyrä (S) vill att riksdagsledamöter ska resa mer klimatsmart. På grund av ökade restider vill de därför att riksdagsledamöternas arbetssätt ska förändras. 

Manhammar och Töyrä vill att riksdagsledamöterna går i bräschen för klimatomställningen genom att ställa om sitt resande från flyg till tåg. Men det skapar följdproblem. 

"Eftersom restiden för de flesta ledamöter kan väntas öka markant genom reformen, skulle detta inverka negativt både på den tid en ledamot har att spendera i sin valkrets samt på möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv på ett hållbart sätt.", skriver de i motionen. 

Läs också: Flyget norm när riksdagen bokar resor

Därför föreslår de att riksdagen ska ändra sitt arbetssätt och att ledamöterna ska vara mindre i riksdagen. Antingen genom att arbetet koncentreras till att hålla fysiska möten endast varannan eller var tredje vecka. Alternativt att fler möten kan ske digitalt.

De båda S-ledamöterna menar att det på så sätt blir en dubbel klimateffekt eftersom resandet totalt sett minskar samtidigt som fler kan resa med tåg. Dessutom menar de att kostnaderna för riksdagsledamöternas resande minskar om de inte behöver vara lika ofta i Stockholm.

Forrige artikel Nya EU-regler om cabotage kan bli verklighet Næste artikel Svagt statligt stöd till kommunal alkohol- och miljötillsyn
Länsstyrelsen i Skåne vänder om ålfisket

Länsstyrelsen i Skåne vänder om ålfisket

HOTADE ARTER. Frågan om det svenska ålfisket har nått vägs ände, enligt Länsstyrelsen i Skåne som nu kräver ett effektivt fiskestopp och att regeringen samtidigt gör sig redo att lösa in ålfiskelicenserna.