Debatt

S-ledamöter: Ebba Busch behöver läsa på om elbilen

DEBATT. Det är politikernas uppgift att skynda på teknikutvecklingen och klimatomställningen. Men Ebba Busch avfärdar en hel bransch som är mitt uppe i omställningen av våra transportmedel, skriver Teres Lindberg och Hanna Westerén (S).

Det går i dag att köpa en elbil för under 300 000. Det är mycket pengar för många, men bara omkring en fjärdedel av det Ebba Busch påstod, inräknat bonusen på 60 000 kronor. Det skriver debattörerna.
Det går i dag att köpa en elbil för under 300 000. Det är mycket pengar för många, men bara omkring en fjärdedel av det Ebba Busch påstod, inräknat bonusen på 60 000 kronor. Det skriver debattörerna.Foto: Jessica Gow
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Teres Lindberg (S)
Riksdagsledamot, gruppledare i trafikutskottet
Hanna Westerén (S)
Riksdagsledamot, gruppledare i miljö och jordbruksutskottet och klimatpolitisk talesperson


Vi socialdemokrater vill se till att hjulen fortsätter rulla, men på ett hållbart och klimatsmart sätt. I partiledardebatten i söndags kritiserade Ebba Busch (KD) regeringens klimatpolitik för att göra det omöjligt att bo på landsbygden, utifrån en felaktig uppgift om att en elbil skulle kosta ”en miljon och uppåt”. Vi ställer oss frågande till Ebba Buschs referensramar.

Ebba Busch avfärdar elbilen

För oss socialdemokrater handlar klimatomställningen om att öka – inte minska – möjligheterna att röra sig och bo i hela landet. Det gör vi bland annat genom elektrifiering av fordonsflottan. Det nationella målet är att växthusgasutsläppen från inrikes transporter – förutom flyg – ska minska med minst 70 procent mellan år 2010 och 2030.

Ska vi klara detta ambitiösa klimatmål ställer det krav på alla sju partier som står bakom det målet, vilket inkluderar Kristdemokraterna. Vi kan inte som Ebba Busch avfärda elbilen och därmed en hel bransch som är mitt uppe i omställningen av våra transportmedel. Tvärtom måste vi fortsätta att genom Socialdemokratisk politik se till att elbilen är ett alternativ för fler.

Om det är något parti som har trovärdighet i att genomföra stora omställningar av samhället utan att lämna någon utanför är det Socialdemokraterna.

Teres Lindberg och Hanna Westerén
Socialdemokraterna

Det går i dag att köpa en elbil för under 300 000. Det är mycket pengar för många, men bara omkring en fjärdedel av det Ebba Busch påstod, inräknat bonusen på 60 000 kronor. En begagnad elbil är förstås billigare.

Totalkostnaden är billigare

Samma dag som partiledardebatten kom nyheten om det är billigare att äga en elbil än en jämförbar bensindriven bil om man tittar på totalkostnaden (inköp, service, skatter och drivmedel) över tre år, enligt forskning från KTH. Detta även om elbilen har ett dyrare inköpspris.

Ökning på 65 procent

Hanna Westerén och Teres Lindberg (S).
Hanna Westerén och Teres Lindberg (S). Foto: Riksdagen

I dag utgör laddbara bilar tre procent av Sveriges personbilsflottan. Det är fortfarande en liten andel, men det är en ökning med 65 procent de senaste tolv månaderna. Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbilar var i september 33,9 procent. Utvecklingen går mycket snabbare än många kunnat föreställa sig.

Socialdemokratisk miljötänk

Som socialdemokrater anser vi att det är vår uppgift som politiker att skynda på teknikutvecklingen och klimatomställningen. En av flera anledningar till att det är billigare att äga en elbil än en annan jämförbar bil är den gröna skatteväxlingen.

Vi höjer skatterna på farliga utsläpp samtidigt som vi kompenserar hushållen med sänkt inkomstskatt. Vi skapar incitament till att välja klimatsmarta alternativ. Vi bygger också ut laddinfrastruktur och laddstolpar och höjer bonusen vid köp av nollemissionsfordon för att stimulera omställningen av fordonsflottan.

Omställningen ökar tryggheten

Parallellt fortsätter den S-ledda regeringen omställningen av godstransporterna, satsningarna på kollektivtrafik och elflyg, samt upprustning och utbyggnad av stambanan för fler och punktligare tåg. En Socialdemokratisk klimatpolitik innebär utveckling, nya möjligheter och ökad trygghet i hela landet.

Om det är något parti som har trovärdighet i att genomföra stora omställningar av samhället utan att lämna någon utanför är det Socialdemokraterna. Arbetarrörelsen har klarat av detta flera gånger i historien.

KD har uppbenbart dålig koll

Kristdemokraterna och de andra högerkonservativa partierna är däremot inte kända för att värna hela samhällets intressen. Att Ebba Busch flera gånger i partiledardebatten självsäkert hävdade att en elbil kostar en miljon och uppåt tyder på bristande kontakt med den breda medelklass hon säger sig värna.

Som socialdemokrater vet vi att en klimatomställning bara är möjlig om den skapar framtidstro och stärker hela vårt samhälle.

Förutom klimatsatsningar på industrin, grön teknik, nya gröna jobb och möjlighet för människor att genom utbildning ställa om till dessa, är det avgörande att vi lyckas få ned vägtrafikens utsläpp, bland annat genom att fortsätta göra elbilen tillgänglig för ännu fler.

Nämnda personer

Ebba Busch

Partiledare Kristdemokraterna, energi- och näringsminister, vice statsminister
Studier i freds- och konfliktforskning (Uppsala uni.)

Hanna Westerén

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
fil.mag i europeisk historia (Högskolan på Gotland 2007)

Teres Lindberg

Tidigare ordförande ABF Stockholm, tidigare riksdagsledamot (S)
Arbetsmarknadskunskap (Stockholms uni, 1998-1999)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00