Debatt

S i Malmö: Öresundsmetro och delade mobilitetstjänster är framtiden

Det är tydligt att framtidens städer behöver planeras med hållbar mobilitet i fokus. I Malmö tar vi Socialdemokrater nya steg mot just detta. Det handlar om att bygga Malmö helt och hållbart, skriver Andreas Schönström (S), kommunalråd för teknik och service i Malmö.

Det är tydligt att framtidens städer behöver planeras med hållbar mobilitet i fokus, skriver Andreas Schönström, socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö. 
Det är tydligt att framtidens städer behöver planeras med hållbar mobilitet i fokus, skriver Andreas Schönström, socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö. Foto: Pressbild socialdemokraterna
Andréas Schönström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nyligen introducerades Malmös första så kallade mobilitetszoner vid Triangeln. Inom kort kommer totalt 100 sådana platser att placeras ut i centrala Malmö med 100 - 200 meter emellan. Det är här samtliga elsparcyklar i Malmö ska parkeras i framtiden. Det är med andra ord det första steget mot att skapa ordning och reda i elsparkcykelkaoset och öka tryggheten på Malmös gator. Men egentligen är det bara en del av en större pågående omvandling av Malmös trafiksystem.

Många på liten yta

Städer utgör cirka två procent av världens yta men i dem bor mer än hälften av världens befolkning. Framöver väntas ännu fler människor söka sig till städer. Malmö är befolkningsmässigt Sveriges tredje största stad men till ytan bara en sjättedel så stort som Göteborg. En tredjedel av landytan består av högklassig jordbruksmark som behöver fredas för framtidens matförsörjning och beredskap. På övriga två tredjedelar ska bostäder, rekreation, parker, arbetsplatser, kultur, nöje och annat som Malmöborna behöver samsas.

Därför krävs nya perspektiv i trafik- och stadsplaneringsfrågor för att Malmö ska fortsätta växa och utvecklas på ett hållbart, smart sätt. En viktig del handlar om att såväl Malmöbor som besökare måste ges möjlighet att äga sin mobilitet, i stället för att behöva äga ett fordon för att ta sig fram. I Malmö har vi Socialdemokrater en tydlig strategi för hur detta ska ske:

Vår plan framåt

1. Utbyggnad av framtidens gröna kollektivtrafik. Tillsammans med staten och Region Skåne investerar Malmö stad stort i att ställa om till klimatvänlig kollektivtrafik inom ramen för det så kallade Storstadsavtalet. Sammanlagt åtta busslinjer i Malmö ska elektrifieras fram till 2031 för en tystare och renare kollektivtrafik. Fyra av dessa blir extra långa så kallade expressbussar med kapacitet för uppemot 110 passagerare, jämfört med 40 i en vanlig buss.

2. Cykelstaden Malmö. I dag görs 26 procent av Malmöbornas resor med cykel. Ambitionen är att denna siffra ska öka till 30 procent år 2030. Då behöver det bli lättare och säkrare för cyklister att ta sig fram i Malmö. Under nästa mandatperiod planerar vi för mer än 25 kilometer nya cykelbanor och Malmös första så kallade supercykelstråk, utformade för snabb och säker cykling.

3. Delade mobilitetstjänster. Ny digital teknik skapar nya möjligheter för hur vi transporterar oss i staden. Malmö stads parkeringsbolag ska därför omvandla sina parkeringshus till så kallade mobilitetshus där olika typer av delade fordon som elbilar och elcyklar ska finnas tillgängliga. De redan nämnda mobilitetszonerna för elsparkcyklar kommer på sikt även rymma andra delade fordon, exempelvis elcyklar.

4. Öresundsmetrostationer i Malmö. Tillsammans med Köpenhamns kommun verkar Malmö stad för att en Öresundsmetro mellan våra två städer ska byggas. En Öresundsmetro skulle avlasta Öresundsbron och ge utrymme för fler klimatsmarta godstransporter med tåg. Samtidigt skulle metrons väsentligt kortare restider ge möjlighet för en miljon fler människor i Öresundsregionen att ta sig till andra sidan sundet inom en timme.

Öresundsmetron behövs

Nu utreder vi hur metron kan få fler stationer inne i Malmö och bli en del av Malmös och hela regionens kollektivtrafik i framtiden.

Det är tydligt att framtidens städer behöver planeras med hållbar mobilitet i fokus.

I Malmö tar vi Socialdemokrater nya steg mot just detta. Det handlar om att bygga Malmö helt och hållbart.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00