Romson på tvärs med SNS Konjunkturråd om klimatmål

TRANSPORTER. SNS Konjunkturråd ifrågasätter klimatnyttan av riksdagens beslutade klimatmål för transportsektorn och föreslår att det ska avskaffas. Men förslaget får mothugg från en av rådets medlemmar, tidigare miljöminister Åsa Romson (MP).

Ett av de nio förslagen i 2020 års rapport från SNS Konjunkturråd är att regering och riksdag bör avskaffa, eller omformulera, det särskilda klimatmålet för transportsektorn. Sektorsmålet har visserligen positiva värden, men mycket talar för att klimatnyttan är högst osäker, skriver rådet och lyfter följande argument för sitt policyförslag:

Men en av rådets medlemmar väljer att reservera sig mot förslaget, Åsa Romson, forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet och tidigare klimat- och miljöminister (MP).

Den tidigare miljöministern påminner om rådets uppfattning om vikten av långsiktiga klimatmål:

Login